» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » obklady » ARDACOLOR XTREM EASY

ARDACOLOR XTREM EASY

barevné epoxidové spárovací hmoty

ARDACOLOR XTREM EASY

ARDACOLOR XTREM EASY jsou spárovací hmoty určené pro spárování chemicky a mechanicky silně zatěžovaných keramických krytin, skleněné i porcelánové mozaiky a kyselinovzdorných kabřinců.

VÝHODY, POUŽITÍ

ARDACOLOR XTREM EASY je úředně přezkoušen dle DIN 13888 – RG a DIN 12004 – R2T.

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vodorovné i svislé spáry mohou být široké od cca 1,5 mm do 12 mm. Teplota podkladu při aplikaci a po dobu zrání musí být minimálně +10 °C, přičemž spárované plochy během zpracování a zrání nesmí být vystaveny teplotním změnám (např. přímý sluneční svit). ARDACOLOR XTREM EASY při použití výrobku jako lepidla musí být teplota podkladu, vzduchu a obkladového materiálu minimálně +15 °C při zpracování a následně po dobu minimálně 48 hodin minimálně +12 °C.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nejlepší zpracovatelské vlastnosti jsou při +20 °C. Při nízkých teplotách je potřeba výrobek temperovat. Při vyšších teplotách ochladit ve vodní lázni. Po úplném vyprázdnění tvrdidla B do vědra se složkou A se vrtačkou, optimálně vybavenou mísící spirálou WKR obě složky smísí do dosažení homogenní konzistence a směs se ponechá 3 min. odstát. Připravený materiál je nutno zpracovat a z povrchu obkladu umýt během udané doby zpracovatelnosti. Doba zpracovatelnosti je závislá na teplotě, například při +20 °C činí cca 50 minut, při +30 °C činí 40 minut. V případě zpracovávání menších množství je potřeba složky A a B přesně odvážit. Bezpodmínečně je potřeba dodržet mísící poměr 3 hmotnostní díly složky A vůči 1 hmotnostnímu dílu složky B.

Připravená směs se nanáší speciálním stěrkovým hladítkem ARDAL WFB do suchých a čistých spár až dojde k jejich úplnému vyplnění připravenou epoxidovou hmotou. Přebytečný materiál se odstraní stažením v diagonálním směru k průběhu spár stěrkovým hladítkem WFB. U extrémně širokých spár je na stěny možno použít stabilitu zvyšující přísadu ARDACOLOR MIX.

Po odstranění přebytečného materiálu plastovou stěrkou se zbylý materiál spárovací hmoty čistí, pokud možno, malým množstvím vody. K čištění používejte teplou vodu a speciální pad WCPW nebo WCPB s držákem WDB z našeho příslušenství. Závěrečný závoj setřete měkkou houbou, jako např. Viskoseschwamm.

Povrch obkladu je bezpodmínečně nutné ještě opakovaně čistit čistou, měkkou houbou s častým vyždímáním a umytím houby v čisté a teplé vodě. S tímto pracovním krokem je potřeba vyčkat do doby, kdy se spárovací hmota již stane lehce zavadlou. V závislosti na teplotě tato doba činí 1–5 hodin. Zejména neglazované nebo matné glazury obkladových materiálů jsou citlivé na včasné vyčištění.

Doporučujeme vyspárovanou plochu po zaschnutí spárovací hmoty důkladně překontrolovat, přičemž případný závoj na glazovaných površích lze nejpozději do 6 hodin po aplikaci spárovací hmoty odstranit vydrhnutím technickým lihem. Použití teplé vody zjednodušuje čištění.

Pracovní pomůcky vyčistěte vodou okamžitě po ukončení práce, před zaschnutím.

UPOZORNĚNÍ

U keramických krytin s neglazovaným povrchem je nutné provést vlastní zkoušky s možností čištění povrchu materiálu beze zbytku výrobku.

ARDACOLOR XTREM EASY obsahuje epoxidovou pryskyřici. Senzibilizace při styku s kůží možná. Při kontaktu s kůží ihned omýt množstvím vody s mýdlem. Při práci používejte vhodné ochranné pracovní rukavice a ochranné brýle. Důsledně dbejte pokynů v Bezpečnostním listu výrobku, který Vám na vyžádání zašleme.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva
dle vzorkovnice
báze
epoxidová pryskyřice
GISCODE
RE 1
hmotnost objemová
1,6 g/ml
pevnost v tlaku
60 N/mm²
přídržnost
25 N/mm² (kamenina/kamenina)
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
6 měsíců
statický modul pružnosti v tlaku
4200 N/mm² (při zkoušce na ohyb)

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 842 béžována dotaz
5 kg 843 středně šedána dotaz
5 kg 845 starobílána dotaz
5 kg 846 antracitna dotaz
5 kg 849 stříbrně šedána dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?