» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » obklady » ARDAFLEX FLEXMÖRTEL

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL

flexibilní tenkovrstvá lepicí malta

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL se používá pro lepení keramických obkladů a dlažeb, včetně slinutých, skleněné a porcelánové mozaiky ve vnitřním i venkovním prostředí, včetně oblastí pod vodou. Rovněž pro lepení desek z přírodního i umělého kamene. Použití ARDAFLEX FLEXMÖRTEL zejména doporučujeme:

smrštění. Kalibrované desky z mramoru včetně světlých a průsvitných druhů lze lepit pouze pomocí ARDAFLEX MARMOR FAST nebo ARDAFLEX S2 PREMIUM.

Flexibilní lepidlo s velmi dobrými zpracovatelskými vlastnostmi, sníženým skluzem a univerzálními možnostmi použití. Pro lepení uvintř, venku i pod vodou.

Splňuje požadavky směrnice „Flexmörtel“ (Flexibilní malty) z června 2001 s klasifikací dle ČSN EN 12002-S1.

Přezkoušena dle ČSN EN 12004-C2 TE. S nízkým obsahem chromátů podle směrnice EU 1907/2006 (REACH).

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být nosný, trvale suchý, čistý (bez špíny, mastnoty, tuků, vosků a dalších činitelů způsobujících oddělování), bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a neměl by být příliš hladký nebo drsný. Silně nasákavé podklady a podklady s obsahem sádry se ošetří základovým nátěrem ARDAGRIP CLASSIC. Nenasákavé podklady se opatří základovým nátěrem ARDAGRIP XPRESS. Vhodnými podklady jsou např. beton, vylehčený beton a pórobeton, cementové, vápenné a sádrové omítky, stavební sádrové desky, sádrokartonové a sádrovláknité desky, cementový (max. vlhkost 2,0 CM-%), litý asfaltový (důkladně popískovaný), anhydritový potěr (celoplošně přebroušený zrnitostí 16 a důkladně vysátý, schnutí přednátěru min. 24 hodin, max. vlhkost 0,5 CM-%), sádrou pojené suché podlahové desky a staré keramické krytiny. Při lepení na podlahovém vytápění si vyžádejte bližší informace. Při lepení na dřevotřískové desky je potřeba instalovat vhodnou pnutí eliminující podložku.

NÁVOD K POUŽITÍ

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL se v čisté nádobě na maltu smísí s cca 7,5 litry čisté vody, dokud se nedosáhne konzistence bez hrudek. Připravená malta se ponechá 3 minuty odstát a znovu se krátce promíchá. Malta je poté zpracovatelná cca 4 hodiny. Výrobek se na podklad nejprve natáhne hladkou stranou hladítka, čímž se vytvoří kontaktní vrstva. Následně se na čerstvou kontaktní vrstvu nanese nová malta, která se rozetře ozubenou stranou hladítka podle formátu krytiny. Malta se nanáší pouze na takovou plochu, která stihne být položena do čerstvého lepidla. Otevřená doba pro lepení závisí na teplotě podkladu a okolí a činí zpravidla min. 30 minut. Ve venkovním prostředí a v oblastech pod vodou je třeba zvláštní pozornost věnovat tomu, aby keramický obkladový materiál byl celoplošně podlepen bez dutých míst. V těchto případech doporučujeme nanášení lepidla i na rubovou stranu krytiny (tzv. metodu Buttering-Floating – viz. ČSN EN 1322).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +25 °C
barva
šedá
doba zpracovatelnosti
cca 4 hodiny (při +20 °C)
EMICODE
EC1R
GISCODE
ZP1
měrná spotřeba
1,5-3,0 kg/m²
měrná spotřeba záměsové vody
cca 7,5 litrů vody na 25 kg pytel
odolnost proti teplu
až do +80 °C
otevřený čas
cca 30 minut
pochůznost
24 hodin
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
6 měsíců

BALENÍ

balenícena Kč
25 kg na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?