» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » hydroizolácie » AQUA BLOCKER LIQUID

AQUA BLOCKER LIQUID

je stekutený a dobre sa rozotiera

AQUA BLOCKER LIQUID

AQUA BLOCKER LIQUID je roztekavá izolácia pre vodorovné konštrukcie stavieb v zhode s DIN 18195, bez obsahu rozpúšťadiel, vody a bitúmenu. Po vyzretí je izolácia vodotesná, premosťujúca trhliny až 10mm a odolná voči betónu agresívnej spodnej vode.

AQUA BLOCKER LIQUID je výrobok na báze SMP technológie. Kombinuje bezpečné premostenie trhlín a vodotesnosť bežne používaných bitúmenových hrubovrstvých stierok so spracovateľskými výhodami bitúmenových náterov. Ponúka veľmi dobrú priľnavosť aj na mierne vlhkých podkladoch.

VÝHODY, POUŽITIE

Jednoduché nanášanie valčekom alebo ozubenou stierkou; mimoriadne flexibilná, premosťuje trhliny do 10 mm; pripravená na okamžité nanášanie pre interiér aj exteriér; priľnavosť na vlhké podklady; má výbornú priľnavosť k bitúmenovým pásom, azbestocementu, plechu aj betónu; má mimoriadnu pružnosť a ťažnosť aj pri záporných teplotách; použitie aj bez penetrácie podkladu; bez rozpúšťadiel, bez bitúmenu a silikónu; veľmi rýchle schnutie, parobrzda; vhodné pre zalievanie dilatačných a stykových škár v priemyselných stavbách.

APLIKÁCIA

Vhodnými podkladmi sú všetky murovacie tvárnice, betón, OSB dosky, hoblované P+D dosky a popieskované bitúmenové pásy. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, vadných miest, rozovretých trhlín alebo ostrých hrán. Podklady musia byť bez zbytku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Špáry, vylomené alebo vadné miesta sa vopred uzavrú, resp. vyrovnajú reprofilačnou maltou SPRAVBETÓN alebo FOFRBETÓN. Ostré hrany sa upravia zaoblením. Suchý podklad sa opatrí penetračným náterom RENOGRUND PU RAPID, ktorá sa ponechá úplne vyschnúť, k aplikácii izolácie však musí dôjsť najneskôr do 36 hodín od nanesenia penetrácie. Je pripravený na okamžitú aplikáciu.

IZOLÁCIE STAVIEB

Používa sa na izolácie rozľahlejších vodorovných plôch ako napr. základov, základových dosiek a ako parobrzda pod potery s podlahovou nášľapnou vrstvou z keramických krytín v priemyselných stavbách a na balkónoch a terasách. Priamo z hliníkového obalu sa v potrebnom množstve odleje na podklad a rozprestiera sa ozubenou stierkou. Nanáša sa vo dvoch celoplošných a rovnomerných vrstvách.

IZOLÁCIA STRIECH

Pred aplikáciou na PIB/EPDM pásy vykonajte vlastné skúšky pre overenie priľnavosti. Voľne položené staré krytiny odstráňte. Vlhké podklady (aj prípadná zatečená vlhkosť) môžu spôsobiť tvorbu bublín a odfukov. Na plochách väčších ako 25 m², na plochách starých podkladov a na plochách z OSB dosiek sa do prvej čerstvej vrstvy izolácie zapracuje v celej ploche tesniaci vlies STRECHOTEX s presahom 5–10 cm, vrátane prekrytí kútov a rohov (vytiahnutie na atiku) a miest napojení. Akonáhle sa stane prvá vrstva izolácie pochôdznou, je možné nanášať druhú vrstvu. Celková hrúbka izolácie musí byť 2,00 mm, vrátane tesniaceho vliesu 2,50 mm.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je pri použití v systéme cca 1,5 kg/m² / 1 mm.

UPOZORNENIE

Bitúmenové podklady môžu spôsobiť zmenu farby výrobku. Zmena farby nepredstavuje žiadnu vadu alebo technické obmedzenie funkcie výrobku. Vlhké podklady môžu byť v oblasti striech príčinou vzniku bublín a odfukov. Pri nedodržaní predpísanej minimálnej hrúbky vrstvy môže dôjsť ku vzniku trhlín a štruktúry materiálu. zabráňte migrácii zmäkčovadiel apod. medzi izolovaným podkladom a výrobkom. Využitie výrobku pri sanáciach striech je potrebné chápať len ako udržiavacie práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +35 °C, najlepšie +15 °C až do +25 °C
farba
svetlo šedá
čas tuhnutia
medzi 1. a 2. vrstvou 8 hodín (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
čas tvrdnutia
plná zaťažiteľnosť po 25 hod (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
faktor difúzneho odporu
4290
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
špeciálne informácie
čistiteľná nitroriedidlom C 6000
trieda reakcie na oheň
B2 (normálne zápalné)

Predaj ukončený

Tento produkt už nie je v predaji, nahrádza ho BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID.

DOKUMENTACE

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?