» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » hydroizolácie » SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

pre celoročné izolatérske práce

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN

SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN je samolepiaci, trhliny premosťujúci izolačný pás pre bezpečnú a trvalú izoláciu stavieb s možnosťou celoročného spracovávania. Odpovedajúci predpisu DIN 18 195–2, tabuľka 10.

SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN pozostáva z polymérom zušlachtenej, samolepiacej bitúmenovej hmoty, ktorá je kašírovaná do kríža laminovanou plastovou fóliou s mimoriadnou prieťažnosťou. Rubová strana pásu je pred znečistením chránená silikónovým papierom.

Je vhodný na izoláciu pivníc, balkónov, terás, mokrých priestorov, základov, podláh a mostov, betónových prefabrikátov apod.

Musí sa aplikovať na stranu objektu, ktorá je privrátená ku zdroju vody. Odoláva zemnej vlhkosti a netlakovej vode, prípadne u vhodných konštrukcií aj tlakovej vode. Môže byť použitý aj ako zábrana voči kapilárami prestupujúcej vlhkosti a ako zábrana voči vodným parám v prostredí podláh pod poterom.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

Podklad pri systémovom použitiu tvorí SK 3000 S VORANSTRICH, ktorý musí byť pred započatím ďalších prác úplne preschnutý a musí vykazovať dostatočnú priľnavosť k podkladu. Na jeho povrchu nesmie byť rosa alebo skondenzovaná vlhkosť, pri nízkych teplotách napr. ľad. Rohy, hrany, fabiony a pracovné špáry sa pred inštaláciou SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN vopred upravia narezanými prírezmi v šírke min. 30 cm.

VODOROVNÉ PLOCHY

Na mieste aplikácie sa pás so silikónovým papierom na polovicu dĺžky plochy rozvinie a zarovná. Pritom dbajte, aby samolepiaci pásik na povrchu pásu sa nachádzal vždy na rovnakej strane. Potom sa rozvinutá polovica pásu zroluje späť na stred. Silikónový papier na rubovej strane sa kolmo prereže. Potom sa sťahuje silikónový papier a pás sa postupne bez uzatvorenia vzduchu lepí k podkladu, pričom sa od stredu pásu k jeho okrajom silno prihladzuje (napr. metlou). Po nalepení sa izolačný pás ešte raz dôkladne prihladí pryžovým valčekom, pričom zvýšená pozornosť sa venuje presahom pásov. Dbajte na presah susediacich pásov cca 10 cm ako po šírke pásu, tak aj po dĺžke!

ZVISLÉ PLOCHY

Na mieste aplikácie sa z rubovej strany pásu stiahne silikónový papier v dĺžke cca 10 cm. Potom sa pás vyrovná (dbajte na presah susediacich pásov cca 10 cm!), pričom sa kontroluje, aby sa pás pokladal s vyznačením presahu na povrchu vždy na rovnakej strane. Izolačný pás sa k podkladu priloží a bez uzatvorenia vzduchu fixuje k podkladu. Potom sa sťahuje silikónový papier a pás sa postupne bez uzatvorenia vzduchu lepí k podkladu, pričom sa od stredu pásu k jeho okrajom silno prihladzuje (napr. metlou). Po nalepení sa izolačný pás ešte raz dôkladne prihladí pryžovým valčekom, pričom sa zvýšená pozornosť venuje presahom pásov.

UKONČOVACÍ PROFIL NA STENE

Aby voda z dažďových zrážok nemohla zatekať za izolačný pás, je potrebné cez horný pás mechanicky fixovať vhodnú kovovú ukončovaciu lištu. Horná hrana lišty musí byť utesnená tmelom ELASTOROOF LF.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) činí 1,0 bm/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba
čiernosivá
odolnosť voči teplu
-30 °C až do +70 °C
odolnosť voči UV
12 mesiacov
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
špeciálne informácie
premostenie trhlín > 5 mm pri +4 °C (DIN 28 056-11)

Predaj ukončený

Tento produkt už nie je v predaji, nahrádza ho BLOCK B781 TERRA MEMBRAN.

DOKUMENTACE

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?