» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » hydroizolácie » DICKBESCHICHTUNG 2K+

DICKBESCHICHTUNG 2K+

pancier pre váš spodok

DICKBESCHICHTUNG 2K+

DICKBESCHICHTUNG 2K+ je dvojzložková rýchloschnúca, bezškárová bitúmenová stierková hydroizolácia na pružnú a trvalú izoláciu podzemných stavieb pri styku so zeminou proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej presakujúcej vode aj zadržiavanej presakujúcej vode. Je vhodná na vonkajšie izolácie pivničného muriva, základov, základových dosiek, miest napojenia a potrubných priestupov a pod. Výrobok je možné použiť aj na lepenie ochranných, drenážnych a izolačných dosiek. Je určená na všetky minerálne podklady, ako je napr. omietka, betón, tehlové murivo, vápennopieskové tehly, pórobetónové tvárnice, tvárnice strateného debnenia atď. Výrobok nie je vhodný na ploché strechy, na izolovanie nádrží alebo do trvalo mokrých miest. Aplikujte na stranu privrátenú k zdroju vody. Po vyschnutí výrobok vysoko premosťuje trhliny, je vodotesný a odoláva agresívnej vode.

Dvojzložková, ľahko spracovateľná stierka na báze bitúmenovej emulzie, zušľachtená vláknami, plastovými prísadami a reaktívnou práškovou zložkou.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Je možné aplikovať aj na slabo vlhké podklady. Mokré miesta alebo stojaca voda musia byť vysušené. Výrobok nesmie byť aplikovaný na plochy, ktoré sú trvalo mokré alebo ktoré nemôžu preschnúť. Podklad musí byť pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky alebo voľné časti musia byť obrúsené alebo odstránené oceľovou kefou. Ostré hrany sa upravia zaoblením. Veľké póry, hniezda štrku, drobivé škáry, otvorené trhliny a pod. sa upravia vyplnením maltou TRASSZEMENTMÖRTEL. Nasiakavý podklad sa opatrí penetračným náterom z bitúmenovej emulzie K100 SCHWARZ nariedenej v pomere 1:1 vodou a ponechá sa minimálne 2 hodiny zaschnúť. Staré bitúmenové nátery vyžadujú zvláštnu úpravu. V týchto prípadoch sa obracajte na náš technicko-obchodný poradenský servis.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Pred spracovaním sa dôkladne zmiešajú obe zložky výrobku, keď sa najprv vhodným miešacím zariadením premieša bitúmenová zložka, potom sa vsype prášková prísada a obe zložky sa dôkladne premiešajú po dobu cca 2–3 minúty. Premiešaná zmes musí mať homogénnu konzistenciu bez hrudiek, pričom je spracovateľná po dobu cca 2–4 hodiny (pri +20 °C).

POUŽITIE

Pri betónových pivniciach sa prvá vrstva Dickbeschichtung 2K+ nanáša ostrými ťahmi hladidla (škrabaním po povrchu), aby sa zabránilo tvorbe odfukov spôsobených v póroch uzavretým vzduchom. Na zvislé plochy sa nanáša v rovnomernej vrstve ozubenou stierkou a hladidlom. Z praxe odporúčame nanášanie v dvoch pracovných krokoch. Prvá vrstva sa nechá zaschnúť a až potom sa aplikuje vrstva druhá. Na nanášanie prvej vrstvy odporúčame použiť zuby 6×6×6 mm (pri zemnej vlhkosti a nezadržiavanej presakujúcej vode, rovnako ako pri izolácii stropu v mokrých priestoroch), resp. 8×8×8 mm (pri zadržiavanej presakujúcej vode). Materiál sa v oboch pracovných krokoch vždy natiahne vyššie odporúčanou ozubenou stierkou a hneď, nahladko, stiahne hladidlom a nechá sa zaschnúť. Hrúbku nanášanej vrstvy v mokrom stave pravidelne kontrolujte a zaprotokolujte. V oblastiach s nebezpečenstvom vzniku trhlín, ako napr. pri zmiešanom murive, otvorených, neomietnutých styčných škárach a pri kamennom murive z veľkých formátov, použite armovaciu sieť. Zosilnenie armovacej siete sa rovnako odporúča vždy v mieste prechodu obvodovej steny na základovú dosku alebo celoplošne pri zaťažení zadržiavanou presakujúcou vodou

UPOZORNENIE

Teplota vzduchu a stavebného materiálu musí byť minimálne +5 °C. Materiál po aplikácii chráňte pred mrazom a priamym slnečným svitom. Počas spracovania a zrenia nesmie byť materiál po dobu najmenej 4 hodín vystavený dažďu. Pri prerušení práce vrstvu izolácie stiahnite na nulovú hrúbku a pri ďalšom nanášaní vytvorte presah. Prerušenie práce sa nesmie vykonávať v rohoch a kútoch objektu. Výrobok nie je vhodný na izolovanie dilatačných škár. Prípadne použité tmely musia byť znášanlivé s bitúmenom. Dickbeschichtung 2K+ musí byť pred aplikáciou ďalších produktov úplne vyschnutý! Až potom sú dosiahnuté konečné vlastnosti izolácie, rovnako ako mechanická pevnosť, ktorá je dôležitá pre možnosť zasypania stavebnej jamy. Ochranné, drenážne alebo izolačné dosky sa fixujú bodovým nanesením Dickbeschichtung 2K+ na dosky, ktoré sa potom pritlačia do vyschnutej izolácie. Dosky nesmú byť bodovo alebo líniovo zaťažované. Pri aplikácii ďalších materiálov je nevyhnutné vykonať test znášanlivosti. Izolácia nesmie byť zaťažovaná vodou pôsobiacou smerom z podkladu (tzv. negatívny tlak). Na čistenie pracovných pomôcok v čerstvom stave použite vodu. Vo vyzretom stave je výrobok odstrániteľný iba nitro riedidlom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
čierna
doba vytvrdzovania
min. 1–2 dni v závislosti od okolitých podmienok
hustota
cca 1,2 kg/l
obsah sušiny
cca 65% podľa DIN ISO 3251 pri +105 °C
odolnosť voči hnanému dažďu
cca po 4 hodinách podľa DIN 52461, B
odolnosť voči teplu
≥ +70 °C podľa DIN 52123
pružnosť za chladu
bez trhlin pri 0 °C podľa DIN 52123
premostenie trhlín
≥ 2 mm podľa DIN 28052–6 pri +4 °C
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
trieda reakcie na oheň
E „normálne horľavé“ podľa EN 13501–1
vodotesnosť
tesné do šírky priesaku 1 mm podľa DIN 52123

BALENIE

baleniecena EUR
30 kg 117,75

Uvedené ceny sú bez DPH.

E-SHOP

DOKUMENTACE

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?