» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » hydroizolácie » KIESEY HORIZONTALSTOPP

KIESEY HORIZONTALSTOPP

jednosložkový hydrofobizujicí koncentrát

KIESEY HORIZONTALSTOPP

KIESEY HORIZONTALSTOPP slouží ke zhotovení dodatečné horizontální zábrany proti prostupující vlhkosti. Aplikace vyvrtáním otvorů do zdiva. Je prvotní sanační opatření při opravách původních horizontálních izolací pod zdivem, které již nejsou funkčními nebo při koupi objektu bez izolací. Zabraňuje dalšímu pronikání vlhkosti a zajišťuje trvalé vysušení zdiva. Lze použít na beton, skálu, zdivo z cihel a přírodního kamene. Není vhodný pro zdivo z vysušeného jílu (hlíny).

KIESEY HORIZONTALSTOPP je nízkoviskózní roztok organických a alkalických silikátů s účinným kapilárním smáčedlem, který proniká do nejmenších pórů a kapilár zdiva, postupuje za vlhkostí a reaguje s volnými ionty stavebních konstrukcí. V prvních dnech vznikne primární želatinová uzavírací bariéra, která zdivo vysuší. Později vzniknou v této primární bariéře kapiláry, které se vlivem organického silikonátu (obsaženého v Kiesey) stanou hydrofobními.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nejprve se odstraní stará omítka od spodní konstrukce cca 80 cm nad viditelnou hranici provlhčení nebo prosolení. Je-li patrná nově renovovaná omítka, odstraní se také. Zdivo se mechanicky očistí, sypká porézní malta se do hloubky cca 2 cm vyškrábe a zaplní se maltou Sperrmörtel.

PŘÍPRAVA OTVORŮ

Označí se místa pro vrtné otvory, které se provedou klikatě nad úrovní země (cca v úrovni přechodu podlaha/stěna) v odstupu cca 8 až 10 cm. Otvory se vrtají vrtákem o průměru 10–12 mm při použití nalévacích trychtýřů KIESEY INJEKTTRICHTER šikmo dolů pod úhlem cca 30°-45°, do hloubky cca 5 cm od konce zdiva. Při aplikaci přípravku konví apod. se použije vrták o průměru 28 mm s vrty šikmo dolů pod úhlem cca 45°, rovněž do hloubky cca 5 cm od konce zdiva. Přitom se provrtá nejméně jedna ložná spára ve zdivu, u silnějších zdí minimálně dvě ložné spáry. Vrtá se bez otřesů pomocí elektropneumatické vrtačky. Z vyvrtaných otvorů se vysaje nebo vyfouká prach. Trhliny, resp. otevřené spáry musejí být před injektáží vyplněny pomocí BOHRLOCHSCHLÄMME. Tyto se v nevyzrálém stavu vhodným předmětem opět otevřou. U velmi starých konstrukcí nebo nealkalických stavebních látek musí být vyvrtané otvory vypláchnuty silně zředěným kalem BOHRLOCHSCHLÄMME, aby byla vzbuzena reakce s KIESEY HORIZONTALSTOPP. Poté se ihned může začít s injektáží.

PLNĚNÍ OTVORŮ

KIESEY HORIZONTALSTOPP lijeme do vyvrtaných otvorů pomocí konve nebo trychtýře KIESEY INJEKTTRICHTER tak dlouho, až není přijímána žádná tekutina. Při nalévání opakovaně kontrolujeme, aby nedocházelo k ucpávání se vrtané díry nebo zalepení nálevky v konvi (propíchneme např. hřebíkem). U zdiva silnějšího než 1 m, resp. u zdiva s vlhkostí nad 60%-hmotnostních se doporučuje plnit KIESEY HORIZONTALSTOPP tlakem do 5 barů. U tlakového plnění je vzdálenost mezi jednotlivými otvory 10 až 20 cm (ve výši a šířce), tyto otvory dosahují asi 10 cm před konec zdi. Průměr vrtáku je 16 mm. Do děr se našroubuje packer a tlakem do 5 barů se injektuje Kiesey.

APLIKACE DALŠÍCH PRODUKTŮ

Po nasycení stěny přípravkem KIESEY HORIZONTALSTOPP se vyvrtané díry uzavřou pomocí BOHRLOCHSCHLÄMME. Plocha zbavená omítky se ošetří přípravkem ANTISULFAT a následně odizoluje dvěmi vrstvami K11 FLEX SCHLÄMME GRAU. Jako konečná vrstva se pro zabránění solných výkvětů nanese sanační omítka Sanierputz standard s podhozem SPRITZBEWURF WTA. U tlakové vody doporučujeme místo K11 FLEX SCHLÄMME GRAU použít celoplošnou izolaci systémem AQUASTOPP.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

KIESEY HORIZONTALSTOPP nelze použít na zdivo z vysušeného jílu (hlíny) a pórobeton (Ytong). Teplota vzduchu a podkladu během zpracování musí být min. +5 °C. Po ošetření přípravkem je prostupování vlhkosti konstrukcí trvale uzavřeno. Zdivo nicméně v závislosti na stupni navlhčení, teplotě, tloušťce zdi apod. potřebuje čas pro úplné vyschnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
červená
báza
silikáty a silikonáty
merná spotreba
popodľa savosti podkladu, pri tloušťce zdiva 10 cm cca 2,5 kg/bm
skladovanie
v chladu a suchu
skladovateľnosť
12 mesiacov

BALENIE

baleniecena EUR
10 kg na dotaz
200 kg na dotaz
30 kg na dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?