» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » hydroizolácie » SK 3000 S VORANSTRICH

SK 3000 S VORANSTRICH

základový penetračný náter a adhézny mostík

SK 3000 S VORANSTRICH

SK 3000 S VORANSTRICH je vodou riediteľný penetračný náter pre akékoľvek mierne vlhké alebo silno nasiakavé podklady a podklady s veľkými pórmi pre zlepšenie priľnavosti SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN.

SK 3000 S VORANSTRICH je mimoriadne hodnotný bitúmenový penetračný náter.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

Pri nízkych teplotách musí byť zaručené, že povrch podkladu je pred aplikáciou výrobku bez ľadu. Vlhkosť, ktorá je obsiahnutá v murive musí mať možnosť vystúpania z konštrukcie. V prípade uzatvorenia vlhkosti v konštrukcii hrozí riziko tlaku pár, ktoré môžu zapríčiniť separáciu nanášaných výrobkov od podkladu.

SK 3000 S VORANSTRICH je možné nanášať priamo z vedra. Nanášanie sa vykonáva valčekom, kefou alebo vhodným striekacim zariadením v jednej rovnomernej vrstve. Na menej nasiakavé alebo vlhké podklady možno výrobok pri spracovávaní do +5 °C nariediť pre ľahšiu spracovateľnosť v pomere 1:1 vodou.

Počas nanášania a následne po dobu, kým sa vytvorí film na povrchu náteru (cca 1 až 3 hodiny) nesmie na povrch náteru dopadať zrážková voda.

SK 3000 S VORANSTRICH musí byť pred započatím ďalších prác úplne preschnutý a musí vykazovať dostatočnú priľnavosť k podkladu. Na povrchu SK 3000 S VORANSTRICH nesmie byť rosa alebo skondenzovaná vlhkosť, pri nízkych teplotách prípadne ľad.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) činí v jednej vrstve cca 300 g/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
-5 °C až do +30 °C
farba
čierna
hustota
1000 kg/m³
obsah sušiny
60%
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
špeciálne informácie
zabráňte pôsobeniu priameho slnečného svitu

BALENIE

baleniecena EUR
10 kg na dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTACE

Rychlý dotaz

© 2003–2021 HASOFT návrat hore