Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» hydroizolácie »» LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU – jednozložková flexibilná hydroizolačná stierka

LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU sa používa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a pod. Ďalej nachádza uplatnenie ako tesniaca vrstva na súdržných vápennocementových omietkach, murive zhotovenom z pórobetónových dielov, poprípade pálených tehál, na sadrokatónových doskách a ďalších únosných podkladoch. Osvedčuje sa ako poistná hydroizolácia pod keramické obklady alebo iné nášlapné vrstvy v kúpeľniach, bazénoch, vodných nádržiach a ďalších konštrukciách. Ďalšou výhodou je mimoriadna odolnosť stierky voči priepustu CO2 a tým pádom ochrana konštrukcie voči karbonatizácii. Stierka je súčasne veľmi priepustná pre vodné pary, čím umožňuje konštrukcii dýchať. S ohľadom na jednoduchý priepust vodných pár je LEPENKA V PRÁŠKU vhodná aj na podklady so zníženou mrazuvzdornosťou v exteriérových aplikáciách.

LEPENKA V PRÁŠKU je jednozložková, trvalo pružná polymércementová tesniaca suspenzia určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov.

výhody, použitie

 • jednozložková, má veľmi dobrú spracovateľnosť, rozmiešava sa iba s vodou
 • na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • je možné nanášať aj na vlhký podklad
 • výborná prídržnosť k podkladu
 • trvale odoláva vysokému vodnému pretlaku
 • vysoko pružná a umožňuje preklenutie trhlín
 • odolná voči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
 • zvyšuje odolnosť betónu voči najrôznejším agresívnym vodám
 • odolná trvalému pôsobeniu kyslých roztokov do pH 1,5 a zásaditých roztokov do pH 13,0
 • vysoký difúzny odpor voči CO2, čím zabraňuje karbonatizáci­i betónu
 • má výbornú UV stabilitu

aplikácia

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť prevlhčený, nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Pre zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladové vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V PRÁŠKU je dodávaná v suchom stave. Vlastná príprava sa vykonáva tak, že sa k suchej zložke postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo vody, až je dosiahutá kašovitá konzistencia vhodná na nanášanie. Optimálne množstvo vody je 0,2 – 0,3 litra/kg suchej zložky, tzn 0,6 – 0,9 litra vody na balenie 3 kg, 1,8 – 2,7 litra vody na balenie 9 kg a 3,6 – 5,4 litra vody na balenie 18 kg. Pri prípadnom dorieďovaní stierky je nutné zmes dokonale premiešať.

POUŽITIE

LEPENKA V PRÁŠKU sa nanáša štetcom alebo valčekovaním a to najmenej v dvoch až troch vrstvách. Nanášanie je vhodné vykonávať tzv. krížom (ťahy štetca v navzájom kolmých smeroch). Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať vždy až po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená minimálna hrúbka náteru pre parotesnú izoláciu je 2 mm. Minimálna hrúbka náteru exponovaného tlakovej vode musí predstavovať 1,5 mm. V ostatných prípadoch predstavuje minimálna hrúbka 1 mm. Je potrebné dbať na to, aby čerstvý náter príliš rýchlo nevyschol, pretože potom nestačí polymérna zložka vytvoriť dostatočne pevné väzby a materiál má zníženú pružnosť. Doporučujeme preto aplikovať LEPENKU V PRÁŠKU pri vhodnom počasí. Je tiež vylúčené po aplikácii akýmkoľvek spôsobom pridávať zámesovú vodu, rosiť alebo vlhčiť čerstvý náter. Všetky praskliny v podklade, rohy, napojenia a ďalšie špecifické partie je potrebné riešiť pomocou TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku v súlade so systémom 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm. Práca s LEPENKOU V PRÁŠKU nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc.

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

šedá

difúzny odpor Rd; CO2

> 250 m/s

difúzny odpor Rd; H2O

< 1 m/s

doba spracovateľnosti

60 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

merná spotreba

1,5–1,7 kg/m² (2 vrstvy náteru; 1 mm náteru)

prídržnosť k podkladu - po kontakte s vápennou vodou

1,72 MPa

prídržnosť k podkladu - po kontakte s vodou

1,75 MPa

prídržnosť k podkladu - po rozmracovacích cykloch

1,73 MPa

prídržnosť k podkladu - po starnutí v teple

1,807 MPa

prídržnosť k podkladu - počiatočná

1,82 MPa

schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach

≥ 1 mm

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

24 mesiacov

ťažnosť

> 30 %

vodotesnosť

bez priesakov (>0,8 MPa, tj. 80 m vodného stĺpca)

balenie

balenie
cena EUR
3 kg
8,15
9 kg
23,03
18 kg
45,04
Uvedené ceny sú bez DPH.

dokumentácia

na čo sa pýtate

na čo sa pýtate Aplikace na vodou nasáklý beton
Může se KOUPELNOVÁ IZOLACE aplikovat na vodou nasáklý beton.…
na čo sa pýtate LEPENKA V KÝBLU pod omítkou
Může se aplikovat na LEPENKU V KÝBLU nebo V PRÁŠKU venkovní omítka? Jde mi o pokud možno…
na čo sa pýtate Rozdíl mezi LEPENKOU V PRÁŠKU a LEPENKOU V KÝBLU
Jaký je rozdíl mezi Lepenkou v prášku a Lepenkou v kýblu? Která je lepší na opravu nekryté…
na čo sa pýtate Sprchový kout z ytongu
Chtěl bych se zeptat ohledně postavení příčky z ytongu, kde bude následně sprchový kout…
na čo sa pýtate Jak ochránit zeď proti stříkající vodě ze sousední střechy
Potřebuji ochránit zeď proti stříkající vodě ze sousední střechy. Je lepší použít…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 návrat hore