Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» proti vodě »» LEPENKA V KÝBLU

LEPENKA V KÝBLU

dvousložková hydroizolace, která toho umí víc

LEPENKA V KÝBLU

LEPENKA V KÝBLU je dvousložková, trvale pružná polymercementová těsnicí hmota určená k hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství a jako těsnicí vrstva pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech a vodních nádržích. Má dobrou přilnavost ke kovovým podkladům, které je schopna svou alkalitou chránit před rozběhem korozních procesů. Lze ji použít jako trvale účinnou protiradonovou ochranu. Je použitelná na nátěry nádrží a potrubí na pitnou vodu. LEPENKA V KÝBLU není určená pro estetickou finalizaci povrchu.

LEPENKA V KÝBLU je dvousložková, trvale pružná hydroizolační hmota sestávající ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované polymerní disperze.

výhody, použití

 • dodávána ve stanoveném poměru složek
 • výborná zpracovatelnost, nanáší se štětcem nebo válečkem
 • nanesení je možné již po 7 dnech od položení betonu (vlhkost max. 30 %)
 • výborná přilnavost k podkladu (včetně umakartu, staré dlažby, asfaltu apod.)
 • trvale odolává vysokému vodnímu přetlaku, je vhodná i na anhydritové podlahy
 • vysoká pružnost a delší životnost ve srovnání s asfaltovou lepenkou
 • je odolná vůči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
 • chrání beton před narušujícími vlivy prostředí
 • odolává trvalému působení kyselých roztoků do pH 1,5 a zásaditých roztoků do pH 13,0, odolává i ropným produktům
 • vytváří účinnou bariéru vůči průniku radonu (při síle nátěru 2 mm), odolává biodegradaci
 • má výbornou UV stabilitu

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být provlhčený, nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V KÝBLU je dodávána již ve stanoveném poměru suché a kapalné složky, který činí 2,8 : 1 hmotnostní (objemově tomu odpovídají 2 díly suché složky na 1 díl kapalné složky). Vlastní příprava se provádí tak, že k tekuté složce se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky suché, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. K míchání lze použít běžné pomaloběžné vrtulové míchadlo. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody. Při případném dořeďování nátěru je nutno směs dokonale promíchat.

POUŽITÍ

LEPENKA V KÝBLU se nanáší štětcem nebo válečkováním, a to nejméně ve dvou až třech vrstvách. Nanášení je vhodné provádět tzv. křížem (tahy štětce v navzájem kolmých směrech). Druhou, resp. třetí vrstvu je možno nanášet vždy po zatuhnutí předcházející vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. tloušťka nátěru pro protiradonovou nebo parotěsnou izolaci je 2 mm. Minimální tloušťka nátěru exponovaného tlakové vodě musí činit 1,5 mm. V ostatních případech je min. tloušťka nátěru 1 mm. Ve styku s pitnou vodou je použitelný pod podmínkou, že bude aplikován u větších nádrží (ev. vodovodních trubek větších rozměrů) tak, aby poměr ošetřené plochy k objemu vody byl minimálně 1 ku 10 (ošetřená plocha v cm² ku objemu vody v cm³). Ve styku s bazénovou vodou lze tento materiál použít bez omezení. Je třeba dbát na to, aby čerstvý nátěr příliš rychle nevyschnul, protože pak nestačí polymerní složka vytvořit dostatečně pevné vazby a materiál má sníženou pružnost. Doporučujeme proto aplikovat LEPENKU V KÝBLU při vhodném počasí. Je také vyloučené po aplikaci jakýmkoliv způsobem přidávat záměsovou vodu, rosit nebo vlhčit čerstvý nátěr. Veškeré praskliny v podkladu, rohy, napojení a další specifické partie je třeba řešit pomocí TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s dvousložkovým hydroizolačním nátěrem LEPENKA V KÝBLU nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek (suchá složka) obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

doba zpracovatelnosti

60 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

ekvivalentní difuzní tloušťka sd

< 4,0 m

hmotnost sypná

1550 ± 50 kg/m³ (suchá složka)

měrná spotřeba

1,6–2,0 kg/m² (2 vrstvy nátěru; 1 mm nátěru)

obsah sušiny

43 ± 5 % (kapalná složka)

pevnost v tahu

> 1,50 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

1,72 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

1,75 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

1,73 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

1,807 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

1,82 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

≥ 1 mm

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PP vědrech

součinitel difúze radonu D

9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s (srovnatelný difuzní odpor jako např. u fólie PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE)

tažnost

> 30 %

vodotěsnost

bez průsaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)

balení

balení
cena Kč
4,1 kg (3 kg a 1,1 kg)
370
9,5 kg (7 kg a 2,5 kg)
594
20,4 kg (15 kg a 5,4 kg)
1 248
34 kg (25 kg a 9 kg)
2 065
34 kg (25 kg a 9 kg) pytel
1 948
Uvedené ceny jsou bez DPH.

na co se ptáte

krok za krokem Vydrží lepenka zimu?
Použil jsem Lepenku v kýblu na terasu, nanášel jsem ji válečkem ve třech vrstvách, můj…
krok za krokem Ztracené bednění a jímka na vodu
Potřebuji udělat drenážní jímku na chalupě, abych odvedl pramenící vodu od chalupy…
krok za krokem Jak s obklady?
Mám v koupelně obklady a chtěl bych si udělat sprchový kout s výpustí. Mám obklady vysekat…
krok za krokem Je LEPENKA V KÝBLU srovnatelná s konkurencí?
Je podle vás LEPENKA V KÝBLU srovnatelná nebo má jiné technické vlastnosti oproti…
krok za krokem KONSTRUKČNÍ DESKY na OSB desku
Lze konstrukční desky použít jako základ podlahy do koupelny na OSB desku? Pokud ano, čím…
všechny dotazy »»

 

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru