Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» speciální maltoviny »» HYDROIZOLACE A DOPLŇKY – voda nemá šanci

HYDROIZOLACE A DOPLŇKY – voda nemá šanci

BALKÓNOVÁ KONCOVKA BALKÓNOVÁ KONCOVKA PRO BOČNÍ PROFIL BALKÓNOVÁ SPOJKA BALKÓNOVÝ PROFIL BOČNÍ
BALKÓNOVÁ KONCOVKAk ukončení BALKONOVÝCH PROFILŮ BALKÓNOVÁ KONCOVKA PRO BOČNÍ PROFILke spojování BALKONOVÉHO PROFILU PŘÍMÉHO a BOČNÍHO BALKÓNOVÁ SPOJKAke spojování BALKONOVÝCH PROFILŮ BALKÓNOVÝ PROFIL BOČNÍpro aplikaci tenkovrstvých hydroizolací HASOFT na stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkonů a teras
BALKÓNOVÝ PROFIL PŘÍMÝ BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ KOUPELNOVÁ IZOLACE LEPENKA V KÝBLU
BALKÓNOVÝ PROFIL PŘÍMÝpro aplikaci tenkovrstvých hydroizolací HASOFT na stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkonů a teras BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝpro aplikaci tenkovrstvých hydroizolací HASOFT na stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkonů a teras KOUPELNOVÁ IZOLACEjednosložková pružná hydroizolační hmota LEPENKA V KÝBLUdvousložková, trvale pružná hydroizolační hmota sestávající
LEPENKA V PRÁŠKU LEPIDLO NA BAZÉNY NENASÁVEJ PRUŽNÝ PRŮCHOD
LEPENKA V PRÁŠKUjednosložková trvale pružná polymercementová těsnicí suspenze LEPIDLO NA BAZÉNYdvousložkové pružné hydroizolační lepidlo NENASÁVEJfinální vodoodpudivý nátěr na přírodní i umělý kámen PRUŽNÝ PRŮCHODk pružnému a trvalému utěsnění průchodů ve stěnách a podlahách
SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS STŘECHOTEX STŘECHUSPRAV TEKUTÁ DLAŽBA
SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSřešení spojů u systémů hydroizolací HASOFT STŘECHOTEXk vyztužení nátěru STŘECHUSPRAVU pro obzvláště namáhané nebo poškozené části střechy STŘECHUSPRAVjednosložková, trvale extrémně pružná hydroizolační hmota TEKUTÁ DLAŽBAepoxidová pryskyřice pro zhotovení vysoce odolných podlahových vrstev
TĚSNICÍ FÓLIE PROFI TĚSNICÍ PÁS KLASIK TĚSNICÍ PÁS PROFI TĚSNIČ MŘÍŽKA
TĚSNICÍ FÓLIE PROFIizolace proti stékající vodě, na překrytí trhlin v podkladech stavebních materiálů TĚSNICÍ PÁS KLASIKk pružnému a trvalému utěsnění stykových a rohových spár ve stěnách a podlahách TĚSNICÍ PÁS PROFIk pružnému a trvalému utěsnění stykových a rohových spár ve stěnách a podlahách TĚSNIČ MŘÍŽKAkotvení všech typů TĚSNIČŮ PÁSKY
TĚSNIČ PÁSKA TĚSNIČ TMEL VNĚJŠÍ ROH KLASIK VNĚJŠÍ ROH PROFI
TĚSNIČ PÁSKAtěsnění pracovních spár železobetonových konstrukcí TĚSNIČ TMELve vodě bobtnající tmel pro utěsňování spár, průchodek VNĚJŠÍ ROH KLASIKk napojení TĚSNICÍHO PÁSU KLASIK v detailech rohů VNĚJŠÍ ROH PROFIk napojení TĚSNICÍHO PÁSU PROFI v detailech rohů
VNĚJŠÍ ROH PROFI 3D VNITŘNÍ ROH KLASIK VNITŘNÍ ROH PROFI VNITŘNÍ ROH PROFI 3D
VNĚJŠÍ ROH PROFI 3Dk napojení TĚSNICÍHO PÁSU PROFI v detailech rohů VNITŘNÍ ROH KLASIKk napojení TĚSNICÍHO PÁSU KLASIK v detailech rohů VNITŘNÍ ROH PROFIk napojení TĚSNICÍHO PÁSU PROFI v detailech rohů VNITŘNÍ ROH PROFI 3Dk napojení TĚSNICÍHO PÁSU PROFI v detailech rohů
VODOTĚS VYSUŠ ZEĎ VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM ZÁKLADOVÁ IZOLACE
VODOTĚSjednosložková suchá maltová směs s obsahem krystalizační těsnicí přísady VYSUŠ ZEĎvodný roztok silikonátů ve formě zmrazovacích válcových patron VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉMzajištění nenasákavosti zdiva, betonu a jiných savých a minerálních podkladů před dešťovými srážkami, vlhkostí a vodou ZÁKLADOVÁ IZOLACEPoužívá se pro izolace sklepů, základů staveb a nádrží proti zemní vlhkosti. Dále k opravám zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev staveb a skladeb střech.
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru