» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » hydroizolace » SK 3000 S VORANSTRICH

SK 3000 S VORANSTRICH

základový penetrační nátěr a adhézní můstek

BITUMENOVÝ PŘEDNÁTĚR

SK 3000 S VORANSTRICH je vodou ředitelný penetrační nátěr pro veškeré lehce vlhké nebo silně nasákavé podklady a podklady s velkými póry pro zlepšení přilnavosti SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

Při nízkých teplotách musí být zaručeno, že povrch podkladu je před aplikací výrobku bez ledu. Vlhkost, která je obsažena ve zdivu musí mít možnost vystoupení z konstrukce. V případě uzavření vlhkosti v konstrukce hrozí riziko tlaku par, které mohou zapříčinit separaci nanášených výrobků od podkladu.

SK 3000 S VORANSTRICH se přímo z vědra v potřebném množství odlije na podklad a rozprostírá se válečkem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Nanáší se v jedné celoplošné a rovnoměrné vrstvě. Na méně nasákavé nebo vlhké podklady lze výrobek při zpracovávání do +5 °C pro snazší zpracovatelnost naředit v poměru 1:1 vodou.

Během nanášení a následně po dobu než se na povrchu nátěru vytvoří film (cca 1 až 3 hodiny) nesmí na povrch nátěru dopadat srážková voda.

SK 3000 S VORANSTRICH musí být před započetím dalších prací úplně proschlý a musí vykazovat dostatečnou přilnavost k podkladu. Na jeho povrchu nesmí být rosa nebo kondenzovaná vlhkost, při nízkých teplotách led.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí v jedné vrstvě cca 300 g/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
-5 °C až do +30 °C
barva
černá
hustota
1000 kg/m³
obsah sušiny
60%
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
speciální informace
zabraňte působení přímého slunečního svitu

BALENÍ

balenícena Kč
10 kg na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE


© 2003–2019 HASOFT nahoru