» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » hydroizolace » SK 3000 S VORANSTRICH

SK 3000 S VORANSTRICH

základový penetrační nátěr a adhézní můstek

BITUMENOVÝ PŘEDNÁTĚR

SK 3000 S VORANSTRICH je vodou ředitelný penetrační nátěr pro veškeré lehce vlhké nebo silně nasákavé podklady a podklady s velkými póry pro zlepšení přilnavosti SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

Při nízkých teplotách musí být zaručeno, že povrch podkladu je před aplikací výrobku bez ledu. Vlhkost, která je obsažena ve zdivu musí mít možnost vystoupení z konstrukce. V případě uzavření vlhkosti v konstrukce hrozí riziko tlaku par, které mohou zapříčinit separaci nanášených výrobků od podkladu.

SK 3000 S VORANSTRICH se přímo z vědra v potřebném množství odlije na podklad a rozprostírá se válečkem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Nanáší se v jedné celoplošné a rovnoměrné vrstvě. Na méně nasákavé nebo vlhké podklady lze výrobek při zpracovávání do +5 °C pro snazší zpracovatelnost naředit v poměru 1:1 vodou.

Během nanášení a následně po dobu než se na povrchu nátěru vytvoří film (cca 1 až 3 hodiny) nesmí na povrch nátěru dopadat srážková voda.

SK 3000 S VORANSTRICH musí být před započetím dalších prací úplně proschlý a musí vykazovat dostatečnou přilnavost k podkladu. Na jeho povrchu nesmí být rosa nebo kondenzovaná vlhkost, při nízkých teplotách led.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí v jedné vrstvě cca 300 g/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
-5 °C až do +30 °C
barva
černá
hustota
1000 kg/m³
obsah sušiny
60%
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
speciální informace
zabraňte působení přímého slunečního svitu

BALENÍ

balenícena Kč
10 kg na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru