» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » KONSTRUKČNÉ DOSKY » Opláštenie presahu strechy

Opláštenie presahu strechy

Opláštenie presahu strechy

Opláštenie nosnej časti strešného priestoru, ktoré zaisťuje estetickú, deliacu, inštalačnú a tepelnotechnickú funkciu. Neplní funkciu požiarnoochrannú.

Opláštenie presahu strechy upevnené na krove a hambalkách s drevenou spodnou konštrukciou. Obklady z KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK nie sú štatisticky nosné stavebné prvky, nezaisťujú stabilitu objektov a pre ich správnu funkciu je potrebné dostatočná únosnosť a tuhosť nosnej konštrukcie.

Pred vlastnou montážou je potrebné zmerať pracovný priestor, a to ako plošne, tak výškovo. Na základe týchto informáciá je možné zvoliť ako vhodný typ konštrukcie, tak vhodný typ upevňovacích a prípadne aj závesných prostriedkov.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Pre rôznorodosť nosných konštrukcií striech sa líšia podmienky voľby kotvenia a hrúbky KONŠTRUKČNEJ DOSKY. Osová vzdielenosť nosnej trámovej konštrukcie by nemala presiahnuť 1300 mm.

MONTÁŽNA KONŠTRUKCIA

Montážna konštrukcia musí spĺňať viaceré požiadavky prespísané príslušnými predpismi či normami. Najmä ide:

Požiadavky na pevnosť konštrukcie vyplývajú mimo iné tiež od výrobcov kotviacej techniky. K dodržiadaniu rovinnosti je možné laty montážnej konšktrukcie podložiť drevenými podložkami. Pre montážny rosť sa volia drevené laty zo smrekového dreva, ktoré musí byť vysušené (max. 12 % vlhkosti) a ošetrené proti pôsobeniu vlhkosti, hmyzu a drevokazných škodcov. Laty sa volia v priereze ≥ 50×30 mm, laty vychádzajúce na styk dvoch dosiek je možné buď zdvojiť, použitím dvoch lát šírky ≥ 50 mm vedľa seba, alebo je možné použiť laty šírky ≥ 80 mm. Dilatácia medzi latami je nutná v šírke aspoň 10 mm. Podľa voľby hrúbky KONŠTRUKČNEJ DOSKY sa volí rozstup montážnych lát 300–600 mm, a to podľa použitej hrúbky dosky.

Hr. dosky Rozostup montážnych lát
20 mm 300 mm
30 mm 300 mm
40 mm 600 mm
50 mm 600 mm

Pri vymedzených otvoroch, vnútorných kútov, vonkajších rohov či ukončených je možné použiť miesto pomocnej konštrukcie KONŠTRUKČNÉ SPOJKY.

OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE

KONŠTRUKČNÉ DOSKY je možné ľubovoľne rezať pílkou, priamočiarou pílkou alebo okružnou pílou. Pre čistý a rovný rez odporúčame použiť vodiacu lištu. Predvŕtanie otvorov nie je nevyhnutné, ale je možné vykonávať vŕtačkou bez príklepu. Na kotvenie dosiek k montážnemu roštu sa používajú tanierové podložky či izolačné tanieriky s priemerom 36 mm s vhodným vrutom do dreva, s priemerom min. 5 mm a dĺžky podľa hrúbky opláštenia. Hĺbka zašraubovania do dreveného profilu je minimálne 25 mm. Odporúča sa zvoliť nerezový material. Minimálny počet kotviaceho materiálu je stanovený na 5 kusov/bm dosky. Dbá sa, aby vzdialenosť vrutov od hrany dosky bola od 50 do 100 mm. KONŠTRUKČNÉ DOSKY sa osadzujú s preväzovaním škár najmenej o 650 mm – škáry nesmú tvoriť kríž. Šírka škár by nemala byť väčšia než 4 mm.

ÚPRAVA A VYSTUŽENIE POVRCHU

Úprava sa vykonáva plošným zatlačením pásov zo sklovláknitej tkaniny do vrstvy DLAŽBULEPU naneseného na podklad z KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK. Sklovláknitá tkanina musí byť v ⅓ hrúbky vrstvy, od jej vonkajšieho líca. Požadovaná hrúbka základnej vrstvy je cca 3 mm, krytie vystuženej sieťoviny minimálne 1 mm v ploche a minimálne 0,5 mm na stykoch výstuže. Pásy zo sklovláknitej tkaniny sa ukladajú s presahom aspoň 100 mm. Na základe skúseností z praxe odporúčame od začiatku posudzovať miestnu rovinnosť základnej vrstvy 2m lát, odporúčané odchýlky sú stanovené nižšie v tabuľke.
Zrnitosť povrchovej úpravy Rovinnosť podkladu na 2m late
Omietka zrno 1,5 mm Maximálna odchýlka 3 mm
Omietka zrno 2,0 mm Maximálna odchýlka 4 mm

Vykonanú základnú vrstvu je nutné chrániť 48 hodín pred priamym dažďom, mrazom a extrémne silným vetrom. Základnú vrstvu neodporúčame vykonávať za dlhotrvajúcej hmly. Podľa posledných zistení z praxe ani vyzretá vrstva nie je schopná zaistiť dlhotrvajúcu ochranu pred prienikom vlhkosti zvonku. Z tohto dôvodu je nutné chrániť plochy s vykonanou základnou vrstvou až do doby dokončenia povrchovej úpravy omietkou pred účinkami zrážkovej vody.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Penetrácia sa vykonáva po vyzrení a úplnom vyschnutí DLAŽBULEPU. Najskôr však po 48 h (závisí od teploty a vlhkosti, v jesennom období sa táto doba zvýši). Z plochy sa strhnú malé nerovnosti. Nesmie sa však nikdy obnažiť výstužná tkanina. Pri opláštení presahu strechy je možné voliť z niekoľkých typov akrylátových, silikónových, silikátových a silikónsilikátových omietkovín. Tomuto výberu podlieha voľba a použitie systémovej penetrácie, ktorá musí byť vždy v rovnakom odtieni ako vrchná omietka. Podľa požadovaného typu omietkoviny sa nanášajú vrchné tenkovrstvové omietky vo vopred zvolenej zrnitosti a farebnej škále. Vrchné omietky sa nanášajú výhradne nerezovým a štruktúrujú sa plastovým hladidlom. Pri realizácii je potrebné napojovať nanášaný materiál takzvane „živý do živého“. Styk viac farebných odtieňov omietky v jednej ploche, popr. plôch s odlišnou štruktúrou, alebo pracovná škára sa vytvorí pomocou 248 FASÁDNE PÁSKY. Je potrebné mať na pamäti, že na výsledný farebný odtieň omietok, môžu mať vplyv poveternostné podmienky v dobe pri aplikácii. Materiál z rovnakej šarže, prípadne aj vedierka, môže mať pri rozdielnych podmienkach pri aplikácii, zvlášť teploty a vlhkosti okolia aj podkladu, odlišný výsledný farebný odtieň.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNE MALTOVINY

LEPIACE PÁSKY

SÚBORY NA STIAHNUTIE

výškovo vyrovnané montážne konštrukcie presahu strechyvýškovo vyrovnané montážne konštrukcie presahu strechyopláštenie presahu strechy konštrukčnými doskamiplošne vyrovnané presahy strechy z konštrukčných dosiekvýškovo vyrovnané montážne konštrukcie podhľadovopláštenie podhľadov konštrukčnými doskamiopláštenie podhľadov konštrukčnými doskamimontážna konštrukcia odkvapovej hranyopláštenie odkvapovej hrany konštrukčnými doskamipovrchová úprava konštrukčných dosiek

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?