» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » KONSTRUKČNÉ DOSKY » Opláštenie stien

Opláštenie stien

Opláštenie stien

Opláštenie nosnej aj nenosnej časti zvislej konštrukcie, ktorá zaisťuje estetickú, deliacu, inštalačnú a tepelnotechnickú funkciu. Neplní funkciu požiarnoochrannú.

Opláštenie zvislej konštrukcie upevnenej na podklad bodovým alebo celoplošným lepením, s bodovým mechanickým kotvením. Obklady z KONSTRUKČNÝCH DOSIEK nie sú staticky nosné stavebné prvky, nezaisťujú stabilitu objektu a na ich správnu funkciu je potrebná dostatočná únosnosť a tuhosť nosnej konštrukcie.

Pred vlastnou montážou je potrebné zmerať pracovný priestor, a to ak v ploche, tak aj v miestnej rovinnosti. Na základe týchto informácií je možné zvoliť ako vhodný typ variantu montáže, tak vhodný typ upevňovacích prostriedkov. Požiadavky na miestne rovinnosť podkladu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

spôsob spojenia s podkladom maximálne medzery medzi podkladom a meracou latou dĺžky 1 m priloženou na povrch podkladu
len pomocou lepiacej hmoty DLAŽBULEP 10 mm
pomocou lepiacej hmoty DLAŽBULEP a hmoždiniek 20 mm

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Pred opláštením musí byť z podkladu odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Pred nanášaním je vhodné osekať všetky hrubé nerovnosti a náliatky. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov odporúčame penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je potrebné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE

KONŠTRUKČNÉ DOSKY je možné ľubovoľne rezať pílkou, priamočiarou pílkou alebo okružnou pílou. Na čistý a rovný rez odporúčame použiť vodiacu lištu. Predvŕtanie otvorov nie je nevyhnutné, ale je možné vŕtačkou bez príklepu. Lepiaca malta DLAŽBULEP sa pripravuje podľa návodu na obale. Ak sa na opláštenie použije keramický obklad, je potrebné KONŠTRUKČNÉ DOSKY prilepiť po celej ploche. Bodové lepenie je povolené skôr výnimočne, a to len na KONŠTRUKČNÉ DOSKY hrúbky viac ako 20 mm, DLAŽBULEP sa v tomto prípade nanáša vždy na dosku bodovo v miestach mechanického kotvenia. Na kotvenie dosiek k podkladu sa používajú hmoždinky s priemerom tanierika 36 mm s vhodným skrutkovacím tŕňom, s priemerom min. 5 mm a dĺžkou podľa hrúbky opláštenia. Účinná hĺbka kotvenia v podklade je minimálne 35 mm. Odporúča sa zvoliť nerezový materiál. Minimálny počet kotviaceho materiálu je stanovený na 5 kusov/bm dosky. Dbá sa, aby vzdialenosť hmoždinek od hrany dosky bola od 50 do 100 mm. KONŠTRUKČNÉ DOSKY sa osádzujú s preväzovaním škár najmenej o 650 mm – škáry nesmú tvoriť kríž. Šírka škár by nemala byť väčšia ako 4 mm.

ÚPRAVA A VYSTUŽENIE POVRCHU

Úprava sa vykoná 002 ARMOVACOU PÁSKOU prelepenou cez spoje KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK, vo vlhkom prostredí sa vykoná zatlačením TESNIACEHO PÁSU PROFI (prípadne TESNIACEHO PÁSU KLASIK) do vrstvy LEPENKY VO VEDRE alebo KÚPEĽŇOVEJ IZOLÁCIE. Alternatívne sa úprava vykoná plošným zatlačením pásu zo sklovláknitej tkaniny do vrstvy DLAŽBULEPU naneseného na podklad z KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK. Sklovláknitá tkanina musíbyť v ⅓ hrúbky vrstvy od jej vonkajšieho líca. Požadovaná hrúbka základnej vrstvy je cca 3 mm, krytie výztužnej sieťoviny minimálne 1 mm v ploche a minimálne 0,5 mm na stykoch výstuže. Pásy zo sklovláknitej tkaniny sa ukladajú s presahom aspoň 100 mm. Všetky voľne prístupné hrany alebo rohy sa odporúča vystužiť vtlačením vhodnej lišty do vopred nanesenej vrstvy DLAŽBULEPU. Na základe skúseností z praxe odporúčame od začiatku posudzovať miestnu rovinnosť základnej vrstvy 2m lát, odporučené odchýlky sú stanovené nižšie v tabuľke.
Typ povrchovej úpravy Rovinnosť podkladu na 2m late
Keramický obklad Maximálna odchýlka 5 mm
Obklad mozaikou Maximálna odchýlka 2 mm
Omietky Maximálna odchýlka 2 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava sa vykoná najskôr po 48 h (závisí od teploty a vlhkosti, v jesennom období sa táto doba zvýši). Z plochy sa strhnú malé nerovnosti. Nesmie sa však nikdy obnažit výstužná tkanina. Pri opláštení stien je možné voliť z niekoľkých typov povrchových úprav – keramický obklad, obklad mozaikou alebo omietkou.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNE MALTOVINY

LEPIACE PÁSKY

SÚBORY NA STIAHNUTIE

rezanie konštrukčných dosiek pílkouceloplošné lepenie konštrukčných dosiek na múrnapojenie konštrukčných dosiek natupo bez prechodovej nerovnostibodové lepenie konštrukčných dosiek na múrvyvŕtanie otvorov v konštrukčných doskách pre priechody inštaláciímontáž konštrukčných dosiek s priechodmi pre inštalácievývody inštalácií v konštrukčných doskáchosadenie tanierika na kotvenie konštrukčných  dosiekprikotvenie konštrukčných dosiekplošne vyrovnané múry z konštrukčných dosiekplošne vyrovnané múry z konštrukčných dosiekARMOVACIA PÁSKA cez spoje konštrukčných dosiekprestierkovanie ARMOVACEJ PÁSKY lepidlom DLAŽBULEPTESNIACI PÁS KLASIK cez spoje konštrukčných dosiekhydroizolácia pod lepené keramické obkladyhydroizolácia pod lepené keramické obkladylepené keramické obkladylepené keramické obklady

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?