» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » KONSTRUKČNÉ DOSKY » Deliace priečky

Deliace priečky

Deliace priečky

Priečky, ktoré zaisťujú estetickú, deliacu, inštalačnú a tepelnotechnickú funkciu. Neplní funkciu požiarnoochrannú.

Deliace konštrukcie upevnené po obvode lepením a bodovým mechanickým kotvením. Obklady z KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK nie sú staticky nosné stavebné prvky, nezaisťujú stabilitu objektu a na ich správnu funkciu je potrebná dostatočná únosnosť a tuhosť nosnej konštrukcie.

Pred vlastnou montážou je potrebné zmerať pracovný priestor, a to plošne aj výškovo. Na základe týchto informácií možno zvoliť vhodný rozmer dosiek a takisto aj vhodný typ upevňovacích prostriedkov.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

V miestach napojenia musí byť z podkladu odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Pred nanášaním je vhodné osekať všetky hrubé nerovnosti a náliatky. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov odporúčame penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE

Za predpokladu pevného spriečenia dosiek, aspoň na dvoch protiľahlých stranách v max. rozpätí 2600 mm, a za predpokladu použitia dosiek min.hrúbky 40 mm postačí montážna konštrukcia vytvorená z KONŠTRUKČNÝCH SPOJOK.

OPLÁŠTENIE KONŠTRUKCIE

KONŠTRUKČNÉ DOSKY je možné ľubovoľne rezať pílkou, priamočiarou pílkou alebo okružnou pílou. Na čistý a rovný rez odporúčame použiť vodiacu lištu. Predvŕtanie otvorov nie je nevyhnutné, ale je možné vŕtačkou bez príklepu. Na spojovanie dosiek sa používajú KONŠTRUKČNÉ SPOJKY s vhodným vrutom do dreva, s priemerom min. 5 mm a dĺžky podľa hrúbky opláštenia. Na kotvenie spojok k podkladu sa používajú hmoždinky s vhodným šraubovacím prostriedkom, účinná hĺbka kotvenia v podklade je minimálne 35 mm. Odporúča sa voliť nerezový materiál. Minimálny počet kotviaceho materiálu je stanovený na 3 kusy/bm po obvode dosky. Dbá sa, aby vzdialenosť vrutov od hrany dosky bola od 50 do 100 mm.

ÚPRAVA A VYSTUŽENIE POVRCHU

Úprava sa vykoná 002 ARMOVACOU PÁSKOU prelepenou cez spoje KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK, alternatívne sa úprava vykoná plošným zatlačením pásov zo sklovláknitej tkaniny do vrstvy DLAŽBULEPU naneseného na podklad z KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK. Sklovláknitá tkanina musí byť v ⅓ hrúbky vrstvy, od jej vonkajšieho líca. Požadovaná hrúbka základnej vrstvy je cca 3 mm, krytie výstužnej sieťoviny minimálne 1 mm v ploche a minimálne 0,5 mm na stykoch výstuže. Pásy zo sklovláknitej tkaniny sa ukladajú s presahom aspoň 100 mm. Všetky voľne prístupné hrany alebo rohy sa odporúčame vystužiť vtlačením vhodnej lišty do vopred nanesenej vrstvy DLAŽBULEPU. Na základe skúseností z praxe odporúčame od začiatku posudzovať miestnu rovinnosť základnej vrstvy 2m lát, odporučené odchylky sú stanovené nižšie v tabuľke.
Typ povrchovej úpravy Rovinnosť podkladu na 2m late
Omietky Maximálna odchýlka 2 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Penetrácia sa vykonáva po vyzrení a úplnom vyschnutí DLAŽBULEPU. Najskôr však po 48 h (závisí od teploty a vlhkosti, v jesennom období sa táto doba zvýši). Z plochy sa strhnú malé nerovnosti. Nesmie sa však nikdy obnažiť výstužná tkanina. Vrchné omietky sa nanášajú nerezovým alebo novodurovým hladidlom a štruktúrujú sa filcovým alebo penovým hladidlom za súčasného kropenia vodou. Dalšie povrchové úpravy, napr. náterom BIELA FARBA, možno vykonať až po dokonalom vyschnutí vrchnej omietky. Styk viacerých farebných odtieňov sa vytvorí napr. pomocou 120 MALIARSKE PÁSKY PRE PROFESIONÁLOV.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNE MALTOVINY

LEPIACE PÁSKY

SÚBORY NA STIAHNUTIE

vytvarujeme si konštrukčnú spojku do tvaru Unajskôr pripevníme konštrukčné spojky na stenucca 50 cm od sebaa do stropuaj do podlahyskrátime konštrukčnú dosku na potrebný rozmernasunieme dosku do spojok v strope, podlahe…a ve stenepripravíme si konštrukčnú spojku do tvaru Htakto…nasadíme na doskua pripevníme do dosky skrutkounasunieme ďalšiu pripravenú doskuaž máme celú priečkupolyuretánovou penou zapeníme všetky medzeryspoje zaarmujeme sieťovinou a lepidloma máme stenu pripravenú na nanášanie omietkyfinální podoba příčky

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?