» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » systémová řešení » KONSTRUKČNÍ DESKY » Opláštění přesahu střechy

Opláštění přesahu střechy

Opláštění nosné části střešního prostoru, které zajišťuje estetickou, dělicí, instalační a tepelnětechnickou funkci. Neplní funkci požárněochrannou.

Opláštění přesahu střechy upevněné na krovu a hambalkách s dřevěnou spodní konstrukcí. Obklady z KONSTRUKČNÍCH DESEK nejsou staticky nosné stavební prvky, nezajišťují stabilitu objektu a pro jejich správnou funkci je třeba dostatečná únosnost a tuhost nosné konstrukce.

Před vlastní montáží je třeba změřit pracovní prostor, a to jak plošně, tak výškově. Na základě těchto informací lze zvolit jak vhodný typ konstrukce, tak vhodný typ upevňovacích a případně i závěsných prostředků.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Pro různorodost nosných konstrukcí střech se liší podmínky volby kotvení a tloušťky KONSTRUKČNÍ DESKY. Osová vzdálenost nosné trámové konstrukce by neměla přesáhnout 1300 mm.

MONTÁŽNÍ KONSTRUKCE

Montážní konstrukce musí splňovat veškeré požadavky předepsané příslušnými předpisy či normami. Zejména jde:

Požadavky na pevnosti konstrukce vyplývají mimo jiné také od výrobců kotevní techniky. K dodržení rovinnosti je možné latě montážní konstrukce podložit dřevěnými podložkami. Pro montážní rošt se volí dřevěné latě ze smrkového dřeva, které musí být vysušené (max. 12 % vlhkosti) a ošetřené vůči působení vlhkosti, hmyzu a dřevokazných škůdců. Latě se volí v průřezu ≥ 50×30 mm, latě vycházející na styk dvou desek lze buď zdvojit, použitím dvou latí šíře ≥ 50 mm vedle sebe, nebo lze použít latě šířky ≥ 80 mm. Dilatace mezi latěmi je nutná v šíři alespoň 10 mm. Dle volby tloušťky KONSTRUKČNÍ DESKY se volí rozteč montážních latí 300–600 mm, a to dle použité tloušťky desky.

Tl. desky Rozteč montážních latí
20 mm 300 mm
30 mm 300 mm
40 mm 600 mm
50 mm 600 mm

Při vymezeních otvorů, vnitřních koutů, vnějších rohů či ukončeních lze použít místo pomocné konstrukce KONSTRUKČNÍ SPOJKY.

OPLÁŠTĚNÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ DESKY je možno libovolně řezat pilkou, přímočarou pilkou nebo okružní pilou. Pro čistý a rovný řez doporučujeme použít vodicí lištu. Předvrtání otvorů není nezbytně nutné, ale lze provádět vrtačkou bez příklepu. Ke kotvení desek k montážnímu roštu se používají talířové podložky či izolační talířky o průměru 36 mm s vhodným vrutem do dřeva, o průměru min. 5 mm a délky podle tloušťky opláštění. Hloubka zašroubování do dřevěného profilu je minimálně 25 mm. Doporučuje se volit nerezový materiál. Minimální počet kotvícího materiálu je stanoven na 5 kusů/bm desky. Dbá se, aby vzdálenost vrutů od hrany desky byla od 50 do 100 mm. KONSTRUKČNÍ DESKY se osazují s převazováním spár nejméně o 650 mm – spáry nesmí tvořit kříž. Šířka spár by neměla být větší než 4 mm.

ÚPRAVA A VYZTUŽENÍ POVRCHU

Úprava se provádí plošným zatlačením pásů ze sklovláknité tkaniny do vrstvy DLAŽBULEPU naneseného na podklad z KONSTRUKČNÍCH DESEK. Sklovláknitá tkanina musí být v ⅓ tloušťky vrstvy, od jejího vnějšího líce. Požadovaná tloušťka základní vrstvy je cca 3 mm, krytí výztužné síťoviny minimálně 1 mm v ploše a minimálně 0,5 mm na stycích výztuže. Pásy ze sklovláknité tkaniny se ukládají s přesahem alespoň 100 mm. Všechny volně přístupné hrany nebo rohy se doporučuje vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy DLAŽBULEPU. Na základě zkušeností z praxe doporučujeme od počátku posuzovat místní rovinnost základní vrstvy 2m latí, doporučené odchylky jsou stanoveny níže v tabulce.
Zrnitost povrchové úpravy Rovinnost podkladu na 2m lati
Omítka zrno 1,5 mm Maximální odchylka 3 mm
Omítka zrno 2,0 mm Maximální odchylka 4 mm

Provedenou základní vrstvu je nutno chránit 48 hodin před přímým deštěm, mrazem a extrémně silným větrem. Základní vrstvu nedoporučujeme provádět za dlouhotrvající mlhy. Podle posledních zjištění z praxe ani vyzrálá základní vrstva není schopna zajistit dlouhodobou ochranu před průnikem vlhkosti zvenku. Z tohoto důvodu je nutno chránit plochy s provedenou základní vrstvou až do doby dokončení povrchové úpravy omítkou před účinky srážkové vody.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Penetrace se provádí po vyzrání a úplném vyschnutí DLAŽBULEPU. Nejdříve však po 48 h (závisí na teplotě a vlhkosti, v podzimním období se tato doba zvýší). Z plochy se strhnou malé nerovnosti. Nesmí se však nikdy obnažit výztužná tkanina. U opláštění přesahu střechy je možné volit z několika typů akrylátových, silikonových, silikátových a silikonsilikátových omítkovin. Tomuto výběru podléhá volba a použití systémové penetrace, která musí být vždy ve stejném odstínu jako vrchní omítka. Dle požadovaného typu omítkoviny se nanáší vrchní tenkovrstvé omítky v předem zvolené zrnitosti a barevné škále. Vrchní omítky se nanášejí výhradně nerezovým a strukturují se plastovým hladítkem. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch s odlišnou strukturou, nebo pracovní spára se vytvoří pomocí 248 FASÁDNÍ PÁSKY. Je potřeba mít na paměti, že na výsledný barevný odstín omítek mohou mít vliv povětrnostní podmínky v době při aplikaci. Materiál ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných podmínkách při aplikaci, zvláště teplotě a vlhkosti okolí i podkladu, odlišný výsledný barevný odstín.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNÍ MALTOVINY

LEPICÍ PÁSKY

KE STAŽENÍ


Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?