» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » systémová řešení » KONSTRUKČNÍ DESKY » Dělicí příčky

Dělicí příčky

Dělicí příčky

Příčky, které zajišťují estetickou, dělicí, instalační a tepelnětechnickou funkci. Neplní funkci požárněochrannou.

Dělicí konstrukce upevněné po obvodu lepením a bodovým mechanickým kotvením. Obklady z KONSTRUKČNÍCH DESEK nejsou staticky nosné stavební prvky, nezajišťují stabilitu objektu a pro jejich správnou funkci je třeba dostatečná únosnost a tuhost nosné konstrukce.

Před vlastní montáží je třeba změřit pracovní prostor, a to jak plošně, tak výškově. Na základě těchto informací lze zvolit jak vhodný rozměr desek, tak vhodný typ upevňovacích prostředků.

NOSNÁ KONSTRUKCE

V místech napojení musí být z podkladu odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál. Před nanášením je vhodné odsekat všechny hrubé nerovnosti a nálitky. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

MONTÁŽNÍ KONSTRUKCE

Za předpokladu pevného vzepření desek, alespoň na dvou protilehlých stranách v max. rozponu 2600 mm, a za předpokladu použití desek o min. tloušťce 40 mm postačí montážní konstrukce vytvořená z KONSTRUKČNÍCH SPOJEK.

OPLÁŠTĚNÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ DESKY je možno libovolně řezat pilkou, přímočarou pilkou nebo okružní pilou. Pro čistý a rovný řez doporučujeme použít vodicí lištu. Předvrtání otvorů není nezbytně nutné, ale lze provádět vrtačkou bez příklepu.

Ke spojování desek se používají KONSTRUKČNÍ SPOJKY s vhodným vrutem do dřeva, o průměru min. 5 mm a délky podle tloušťky opláštění. Ke kotvení spojek k podkladu se používají hmoždinky s vhodným šroubovacím prostředkem, účinná hloubka kotvení v podkladu je minimálně 35 mm. Doporučuje se volit nerezový materiál. Minimální počet kotvícího materiálu je stanoven na 3 kusy/bm po obvodu desky. Dbá se, aby vzdálenost vrutů od hrany desky byla od 50 do 100 mm.

ÚPRAVA A VYZTUŽENÍ POVRCHU

Úprava se provádí 002 ARMOVACÍ PÁSKOU přelepenou přes spoje KONSTRUKČNÍCH DESEK, alternativně se úprava provádí plošným zatlačením pásů ze sklovláknité tkaniny do vrstvy DLAŽBULEPU naneseného na podklad z KONSTRUKČNÍCH DESEK. Sklovláknitá tkanina musí být v ⅓ tloušťky vrstvy, od jejího vnějšího líce. Požadovaná tloušťka základní vrstvy je cca 3 mm, krytí výztužné síťoviny minimálně 1 mm v ploše a minimálně 0,5 mm na stycích výztuže. Pásy ze sklovláknité tkaniny se ukládají s přesahem alespoň 100 mm. Všechny volně přístupné hrany nebo rohy se doporučuje vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy DLAŽBULEPU. Na základě zkušeností z praxe doporučujeme od počátku posuzovat místní rovinnost základní vrstvy 2m latí, doporučené odchylky jsou stanoveny níže v tabulce.
Typ povrchové úpravy Rovinnost podkladu na 2m lati
Omítky Maximální odchylka 2 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Penetrace se provádí po vyzrání a úplném vyschnutí DLAŽBULEPU. Nejdříve však po 48 h (závisí na teplotě a vlhkosti, v podzimním období se tato doba zvýší). Z plochy se strhnou malé nerovnosti. Nesmí se však nikdy obnažit výztužná tkanina. Vrchní omítky se nanášejí nerezovým nebo novodurovým hladítkem a strukturují se filcovým nebo pěnovým hladítkem za současného zkrápění vodou. Další povrchové úpravy, např. nátěrem BÍLÁ BARVA, lze provádět až po dokonalém vyschnutí vrchní omítky. Styk více barevných odstínů se vytvoří např. pomocí 120 MALÍŘSKÉ PÁSKY PRO PROFESIONÁLY.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNÍ MALTOVINY

LEPICÍ PÁSKY

KE STAŽENÍ

vytvarujeme si konstrukční spojku do tvaru Unejprve připevníme konstrukční spojky na zeďcca 50 cm od sebea do stropui do podlahyzkrátíme konstrukční desku na potřebný rozměrnasuneme desku do spojek ve stropě, podlaze… a ve stěněpřipravíme si konstruční spojku do tvaru Htakto…nasadíme na deskua připevníme do desky vrutemnasuneme další připravenou deskuaž máme celou příčkupolyuretanovou pěnou zapěníme veškeré mezerspoje zarmujeme síťovinou a lepidlema máme stěnu připravenou pro nanášení omítkyfinální podoba příčky

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?