» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » systémová řešení » KONSTRUKČNÍ DESKY » Opláštění stěn

Opláštění stěn

Opláštění stěn

Opláštění nosné i nenosné části svislé konstrukce, která zajišťuje estetickou, dělicí, instalační a tepelnětechnickou funkci. Neplní funkci požárněochrannou.

Opláštění svislé konstrukce upevněné na podklad bodovým, nebo celoplošným lepením, s bodovým mechanickým kotvením. Obklady z KONSTRUKČNÍCH DESEK nejsou staticky nosné stavební prvky, nezajišťují stabilitu objektu a pro jejich správnou funkci je třeba dostatečná únosnost a tuhost nosné konstrukce.

Před vlastní montáží je třeba změřit pracovní prostor, a to jak v ploše, tak i v místní rovinnosti. Na základě těchto informací lze zvolit jak vhodný typ varianty montáže, tak vhodný typ upevňovacích prostředků. Požadavky na místní rovinnost podkladu jsou uvedeny v následující tabulce:

způsob spojení s podkladem maximální mezery mezi podkladem a měřící latí délky 1 m přiloženou na povrch podkladu
pouze pomocí lepicí hmoty DLAŽBULEP 10 mm
pomocí lepicí hmoty DLAŽBULEP a hmoždinek 20 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE

Před opláštěním musí být z podkladu odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál. Před nanášením je vhodné odsekat všechny hrubé nerovnosti a nálitky. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

OPLÁŠTĚNÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ DESKY je možno libovolně řezat pilkou, přímočarou pilkou nebo okružní pilou. Pro čistý a rovný řez doporučujeme použít vodicí lištu. Předvrtání otvorů není nezbytně nutné, ale lze provádět vrtačkou bez příklepu.

Lepicí malta DLAŽBULEP se připravuje podle návodu na obalu. Jestliže se na opláštění uvažuje keramický obklad, je třeba KONSTRUKČNÍ DESKY přilepit v celé ploše. Bodové lepení je povoleno spíš výjimečně, a to pouze pro KONSTRUKČNÍ DESKY o tloušťce větší než 20 mm, DLAŽBULEP se v tomto případě nanáší vždy na desku bodově v místech mechanického kotvení. Ke kotvení desek k podkladu se používají hmoždinky s průměrem talířku 36 mm s vhodným šroubovacím trnem, o průměru min. 5 mm a délky podle tloušťky opláštění. Účinná hloubka kotvení v podkladu je minimálně 35 mm. Doporučuje se volit nerezový materiál. Minimální počet kotvícího materiálu je stanoven na 5 kusů/bm desky. Dbá se, aby vzdálenost hmoždinek od hrany desky byla od 50 do 100 mm. KONSTRUKČNÍ DESKY se osazují s převazováním spár nejméně o 650 mm – spáry nesmí tvořit kříž. Šířka spár by neměla být větší než 4 mm.

ÚPRAVA A VYZTUŽENÍ POVRCHU

Úprava se provádí 002 ARMOVACÍ PÁSKOU přelepenou přes spoje KONSTRUKČNÍCH DESEK, ve vlhkém prostředí se provádí zatlačením TĚSNICÍHO PÁSU PROFI (případně TĚSNICÍHO PÁSU KLASIK) do vrstvy LEPENKY V KÝBLU nebo KOUPELNOVÉ IZOLACE. Alternativně se úprava provádí plošným zatlačením pásů ze sklovláknité tkaniny do vrstvy DLAŽBULEPU naneseného na podklad z KONSTRUKČNÍCH DESEK. Sklovláknitá tkanina musí být v ⅓ tloušťky vrstvy, od jejího vnějšího líce. Požadovaná tloušťka základní vrstvy je cca 3 mm, krytí výztužné síťoviny minimálně 1 mm v ploše a minimálně 0,5 mm na stycích výztuže. Pásy ze sklovláknité tkaniny se ukládají s přesahem alespoň 100 mm. Všechny volně přístupné hrany nebo rohy se doporučuje vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy DLAŽBULEPU. Na základě zkušeností z praxe doporučujeme od počátku posuzovat místní rovinnost základní vrstvy 2m latí, doporučené odchylky jsou stanoveny níže v tabulce.
Typ povrchové úpravy Rovinnost podkladu na 2m lati
Keramický obklad Maximální odchylka 5 mm
Obklad mozaikou Maximální odchylka 2 mm
Omítky Maximální odchylka 2 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava se provádí nejdříve po 48 h (závisí na teplotě a vlhkosti, v podzimním období se tato doba zvýší). Z plochy se strhnou malé nerovnosti. Nesmí se však nikdy obnažit výztužná tkanina.

U opláštění stěn je možné volit z několika typů povrchových úprav – keramický obklad, obklad mozaikou nebo omítkou.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNÍ MALTOVINY

LEPICÍ PÁSKY

KE STAŽENÍ

řezání konstrukčních desek pilkouceloplošné lepení konstrukčních desek na zeďnapojení konstrukčních desek natupo bez přechodové nerovnostibodové lepení konstrukčních desek na zeďvyvrtání otvorů v konstrukčních deskách pro průchody instalacímontáž konstrukčních desek s průchody pro instalacevývody instalací v konstrukčních deskáchosazení talířku ke kotvení konstrukčních  desekpřikotvení konstrukčních desekplošně vyrovnané stěny z konstrukčních desekplošně vyrovnané stěny z konstrukčních desekARMOVACÍ PÁSKA přes spoje konstrukčních desekpřestěrkování ARMOVACÍ PÁSKY lepidlem DLAŽBULEPTĚSNICÍ PÁS KLASIK přes spoje konstrukčních desekhydroizolace pod lepené keramické obkladyhydroizolace pod lepené keramické obkladylepené keramické obkladylepené keramické obklady

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?