Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » hasoft point   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» hydroizolace »» DICKBESCHICHTUNG 2K+

DICKBESCHICHTUNG 2K+ – BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA 2K+
pancíř pro váš spodek

BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA 2K+

DICKBESCHICHTUNG 2K+ představuje po proschnutí trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Typickými oblastmi použití je izolování sklepů, podzemních garáží, základů, podlahových desek, míst napojení a trubních prostupů apod.

výhody, použití

  • proti zemní vlhkosti, nezadržované prosakující vodě i zadržované prosakující vodě
  • k fixaci ochranných, drenážních a izolačních desek
  • již po 4 hodinách odolávající dešťovým srážkám
  • vysoká pružnost, přemostění trhlin, vodotěsnost

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušena. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Ostré hrany se upraví zaoblením. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou TRASSZEMENTMÖRTEL. Nasákavý podklad se opatří penetračním nátěrem z bitumenové emulze BITFLEX naředěné v poměru 1:6 vodou, který se ponechá minimálně 2 hodiny zaschnout. Staré bitumenové nátěry vyžadují zvláštní úpravu. V těchto případech se obracejte na náš technicko-obchodní poradenský servis.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Před zpracováním se důkladně smísí obě složky výrobku, kdy se nejprve vhodným míchacím zařízením promíchá bitumenová složka, poté se vsype prášková přísada a obě složky se důkladně promísí po dobu cca 2–3 minuty. Promíchaná směs musí mít homogenní konzistenci bez hrudek, přičemž je zpracovatelná po dobu cca 2–4 hodiny (při +20 °C).

POUŽITÍ

Na svislé plochy se natahuje ve dvou rovnoměrných vrstvách přímo z vědra ozubeným hladítkem. Z praxe doporučujeme nejprve ozubenou stěrkou nanést rovnoměrnou vrstvu izolace a hladkou stranou hladítka následně dorovnat drážky mezi ozubením, čímž se povrch izolace vyrovná a vyhladí. Po zaschnutí takto aplikované první vrstvy postup opakujeme i ve druhé vrstvě. Pro snadnější vyhlazení povrchu izolace doporučujeme povrch hladítka navlhčit.

V oblastech s nebezpečím vzniku trhlin, jako např. u smíšeného zdiva, otevřených, neomítnutých stykových spár a u kamenného zdiva z velikých formátů použijte armovací síť. Armovací síť použijte vždy u přechodů venkovní zeď/základ.

Ochranné, drenážní nebo izolační desky se lepí bodovým nanesením DICKBESCHICHTUNG 2K+ na desky, které se poté přitlačí do zaschlé izolace. Desky nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

U kamenného zdiva z velkých formátů a při aplikaci na vodorovné plochy musí být materiál aplikován v síle vrstvy minimálně 6 mm.

VYDATNOST

použití min. tl. čerstvé izolace min. tl. vyschlé izolace zubová stěrka spotřeba
zemní vlhkost a nezadržovaná prosakující voda, netlaková voda na stropech v mokrých prostorách, mírné zatížení 3,6 mm 3,0 mm 6×6×6 mm 4,3 kg/m²
zadržovaná prosakující voda (DIN 18195, díl 6) 4,8 mm 4,0 mm 8×8×8 mm 5,8 kg/m²

Obsah balení je bitumenová složka 22 kg a sypká cementová složka 8 kg.

UPOZORNĚNÍ

Během zpracování a zrání nesmí být materiál vystaven dešti. Zatěžování vodou od strany z podkladu musí být zabráněno i po vyzrání izolace. DICKBESCHICHTUNG 2K+ musí být před aplikací dalších produktů zcela proschlá. Teprve poté je dosaženo konečných vlastností izolace a mechanické pevnosti, která je důležitá např. pro možnost zasypání stavební jámy.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

černá

doba vytvrzování

min. 1–2 dny v závislosti na okolních podmínkách

hustota

cca 1,2 kg/l

obsah sušiny

cca 65% dle DIN ISO 3251 při +105 °C

odolnost proti hnanému dešti

cca po 4 hodinách dle DIN 52461, B

odolnost proti teplu

≥ +70 °C dle DIN 52123

pružnost za chladu

bez trhlin při 0 °C dle DIN 52123

přemostění trhlin

≥ 2 mm dle DIN 28052–6 při +4 °C

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

třída reakce na oheň

E „normálně hořlavé“ dle EN 13501–1

vodotěsnost

těsné do šířky průsaku 1 mm dle DIN 52123

balení

balení
cena Kč
30 kg
1 650
Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Takto označené položky držíme skladem.
  Takto označené položky jsou pouze na objednávku.

dokumentace

na co se ptáte

krok za krokem Vzlínání vlhkosti ze sklepních prostor do přízemí
Ze sklepních prostor začíná vzlínat zemní vlhkost zdivem do přízemních prostor. Jedná se o…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 mobilní verze | nahoru