Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» hydroizolace »» K11 FLEX SCHLÄMME GRAU

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU

dvousložková minerální izolační stěrka

IZOLAČNÍ STĚRKA 2K

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU představuje po proschnutí trvalou izolaci proti tlakové vodě působící z pozitivní i negativní strany stavební konstrukce. Typickými oblastmi použití je izolování sklepů, podzemních garáží, zásobníků pitné vody, plováren, betonových prvků, tunelů a šachet proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Slouží rovněž v oblasti sanací betonu jako adhezní můstek.

výhody, použití

  • přemosťuje trhliny do 0,1 mm

aplikace

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, rovný, suchý, bez trhlin apod. Velké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. vyplňte maltou TRASSZEMENTMÖRTEL. Podklad musí být bez sádry, bitumenu, tuků a olejů, prachu, barev a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci.

Podklad musí být před aplikací důkladně navlhčen. Správně navlhčený podklad zůstává až do konce aplikace matově vlhký. Případně stojící voda musí být z podkladu před nanesením výrobku odstraněna.

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU se mícháním za pomalých otáček vmísí do plastové emulze (objemově tomu odpovídají 3 díly suché složky na 1 díl kapalné složky), dokud se nedosáhne homogenní konzistence stěrky bez hrudek. Do K11 FLEX SCHLÄMME GRAU nesmí být přidávána voda. Pro dosažení snazší zpracovatelnosti doporučujeme promíchanou směs ponechat 1 minutu odstát a znovu krátce promíchat. Nanášení stěrky se provádí zednickou štětkou, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Izolace se nanáší ve dvou vrstvách vždy celoplošně. Vrstva izolace musí být v každém místě nanesena v dostatečné tloušťce. První vrstva izolace nesmí být před nanesením vrstvy druhé úplně zaschlá. Dojde-li k zaschnutí první vrstvy, je nutné její povrch před nanesením vrstvy další navlhčit vodou.

UPOZORNĚNÍ

Aplikovaný materiál rovněž nesmí být vystaven působení mrazu. Výrobek lze po vyzrání přetírat běžně dostupnými barvami.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití v systému cca 2,5–3,0 kg/m² při dvou vrstvách (1,5–1,8 mm).

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C

GISCODE

ZP 1

pevnost v tahu za ohybu

≥ 5,0 N/mm²

pevnost v tlaku

≥ 17,0 N/mm²

přemostění trhlin

0,1 mm

přídržnost

> 1,6 N/mm²

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

čištění pracovních pomůcek ihned po použití vodou

balení

balení
cena Kč
20 kg (15 + 5)
1 110
Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Takto označené položky držíme skladem.
  Takto označené položky jsou pouze na objednávku.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru