Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» HYDROIZOLACE

HYDROIZOLACE

ANTI-SCHIMMELPUTZ ANTI-SCHIMMELZUSATZ ANTISULFAT AQUA BLOCKER
ANTI-SCHIMMELPUTZPro rekonstrukce, renovace a sanace vlhkého a plísněmi napadeného zdiva. Použití je možné jako vnitřní, venkovní i soklová omítka. Ideálně vhodná ke zútulnění vlhkých obytných, hospodářských a obchodních prostor, stejně jako k údržbě historických staveb. ANTI-SCHIMMELZUSATZPřísada do stavebních materiálů na vodní bázi, i do disperzních barev, stěrkovacích a spárovacích hmot. k sanaci podkladu před tapetářskými a malířskými pracemi na veškeré savé podklady, jako jsou omítky, sádrokarton, kámen, beton, pórobeton, zdivo atd. Brání tvorbě plísní, hub a řas. ANTISULFATSlouží jako dočasné opatření pro ošetření vlhkého a solí kontaminovaného zdiva. Používá se pro dočasnou ochranu během hydraulického zrání následně aplikovaných materiálů na minerální bázi. AQUA BLOCKERAqua Blocker je nestékavá izolace konstrukcí staveb ve shodě s DIN 18195, bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu. Po vyzrání je izolace vodotěsná, přemosťující trhliny až 10 mm a odolná vůči agresivní spodní vodě.
AQUA BLOCKER LIQUID AQUA BLOCKER VLIES AQUASTOPP DO-IT-YOURSELF-PACK ARMIERUNGSGEWEBE 100
AQUA BLOCKER LIQUIDZtekucená izolace pro vodorovné konstrukce staveb ve shodě s DIN 18195, bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu. Po vyzrání je izolace vodotěsná, přemosťující trhliny až 10 mm a odolná vůči agresivní spodní vodě. AQUA BLOCKER VLIESAqua Blocker Vlies se používá při zatížení „netlaková voda při vysokém namáhání“ v oblastech koutů a rohů nebo při zatížení „tlaková a zadržovaná prosakující voda“ celoplošným zapracováním do první vrstvy nátěru Aqua Blocker nebo Aqua Blocker Liquid. AQUASTOPP DO-IT-YOURSELF-PACKSada vybraných balení speciálního izolačního systému AQUASTOPP pro malé plochy. ARMIERUNGSGEWEBE 100ARMIERUNGSGEWEBE 100 je mřížka ze skelných vláken pro zesílení jednosložkových i dvousložkových bitumenových stěrkových izolací (např. DICKBESCHICHTUNG 1K+ a 2K+) v oblastech s vysokým zatížením nebo rizikem vzniku trhlin.
BATUBAND BATUBAND PRIMER BITFLEX BOHRLOCHSCHLÄMME
BATUBANDBATUBAND vytváří trvale pružný spoj při rozličných opravách a vylepšeních míst spojů a napojení (okapy, střešní světlíky, střešní okna a další prostupy střešním pláštěm). BATUBAND PRIMERBitumenový přednátěr pod těsnicí lemovku Batuband a těsnicí tmel Elastoroof LF při použití na pórovitých podkladech. BITFLEXBITFLEX je plasty modifikovaný, vysoce elastický, bitumenový nátěr pro bezpečnou a trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě částí staveb, které jsou ve styku se zeminou. Používá se pro izolace sklepů, základů a nádrží proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. BOHRLOCHSCHLÄMMEK vyplňování dutin a trhlin ve zdivu před injektážní tekutinou Kiesey Horizontalstopp a k následnému zalití vyvrtaných otvorů po injektáži.
DICKBESCHICHTUNG 1K+ DICKBESCHICHTUNG 2K+ ISOLIER-FLÜSSIG K 100 GEWEBEBAND
DICKBESCHICHTUNG 1K+DICKBESCHICHTUNG 1K+ po zaschnutí představuje trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Typickými oblastmi použití je izolování sklepů, podzemních garáží, základů, základových desek, míst napojení a trubních prostupů apod. DICKBESCHICHTUNG 2K+DICKBESCHICHTUNG 2K+ představuje po proschnutí trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Typickými oblastmi použití je izolování sklepů, podzemních garáží, základů, podlahových desek, míst napojení a trubních prostupů apod. ISOLIER-FLÜSSIGISOLIER-FLÜSSIG je použita jako třetí vrstva v izolačním systému „AQUASTOPP“, který je díky ní vodotěsný a téměř parotěsný. K 100 GEWEBEBANDPolyesterové rouno k zesílení bitumenových emulzí (např. K 100, Bitflex) v silně zatížených, resp. trhlinami ohrožených místech, ve spárách a v místech potrubních prostupů.
K100 SCHWARZ K11 FLEX SCHLÄMME GRAU K11 SULFATEX SCHLÄMME KALKLÖSER
K100 SCHWARZK100 SCHWARZ je pryskyřicí zušlechtěná bitumenová emulze pro bezpečnou a trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě částí staveb, které jsou ve styku se zeminou. Používá se pro izolace sklepů, základů a nádrží proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. K11 FLEX SCHLÄMME GRAUPředstavuje po proschnutí trvalou izolaci proti tlakové vodě působící z pozitivní i negativní strany stavební konstrukce. K11 SULFATEX SCHLÄMMEVodotěsná stěrková hmota, která ochraňuje stavební konstrukci před působením vlhkosti, spodní vody a jinými zdroji vody. Je výjimečně soudržná, odolná síranu, vysoce přilnavá, brzy zatížitelná a neobsahuje žádné složky agresivní vůči kovům. KALKLÖSERPo rozpuštění v horké vodě odstraňuje vápenné a cementové výkvěty, zkarbonované vrstvy, zbytky malt, vápenný a kotelní kámen. Mimořádně vhodný pro ostře pálené cihly, tzv. zvonivky (klinker), obkladové pásky a lícové cihly.
KIESEY HORIZONTALSTOPP KIESEY INJEKTCREME KIESEY INJEKTTRICHTER KIESEY STI
KIESEY HORIZONTALSTOPPProstřednictvím vyvrtaných otvorů aplikující se materiál k dodatečné hydrofobizaci zdiva, kde slouží jako vodorovná zábrana proti kapilárnímu vzlínání zemní vlhkosti zdivem. K trvalému vysušení vlhkého zdiva. KIESEY INJEKTCREMEJe určen pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace ve zdivu s trvale funkčním vodu odpuzujícím (hydrofobizujícím) účinkem. Zastavuje prostup a vzlínání vlhkosti ve zdivu a vlhké zdivo trvale vysuší. KIESEY INJEKTTRICHTERVe spojení s Kiesey Horizontalstopp k trvalému vysušení vlhkého zdiva ve sklepích, šachtách, podzemních garážích, zásobnících na vodu a kanalizacích. KIESEY STITixotropní hydrofobizační krém nestékavé konzistence k trvalé ochraně zdiva, betonu a jiných savých a minerálních podkladů před dešťovými srážkami, vlhkostí a vodou.
PU BESCHLEUNIGER PU WASSERSTOPP PUDER-EX SCHIMMELENTFERNER
PU BESCHLEUNIGERK nastartování reakce přípravku PU Wasserstopp s vodou. PU WASSERSTOPPZastavuje tlakovou vodu procházející trhlinami a dutinami v betonu nebo zdivu. V případě netěsných trhlin s průsakem vody se používá před finální injektáží epoxidovou pryskyřicí Epoxan IKH. PUDER-EXPUDER-EX slouží k rychlé a trvalé izolaci netěsných míst a průsaků ve stavebních materiálech z betonu, zdiva a přírodního kamene. K pevnému a trvalému zastavení průsaku vody dojde během několika vteřin po kontaktu výrobku s vodou. SCHIMMELENTFERNERDo obytných místností a ložnic. Efektivně a účinně v interiéru odstraní plíseň i skvrny od vlhkosti z omítky, kamene, obkládaček, spár, dřeva, plastů, tapet a jiných materiálů.
SCHIMMELSCHUTZ SCHIMMELVERNICHTER SILOXAN SK 3000 S DICHTUNGSBAHN
SCHIMMELSCHUTZI na vlhké podklady, velmi vhodné do bytových místností a ložnic. Na veškeré běžné materiály jako beton, pórobeton, lomový kámen, tapety, zdivo, omítku, barvy atd. SCHIMMELVERNICHTERExtrémně účinný i při silném napadení. s aktivním chlórem a bělicím účinkem. Do sanitárního prostředí. Speciální čisticí a dezinkekční přípravek. SILOXANK ochraně všech savých a minerálních podkladů bez obsahu sádry, jako je zdivo, beton, cement, vápenná omítka, vápenopískové tvárnice, přírodní kámen a vláknitý cement proti dešťovým srážkám a vlhkosti. Zlepšuje tepelně izolační vlastnosti. SK 3000 S DICHTUNGSBAHNSK 3000 S DICHTUNGSBAHN je samolepicí, trhliny přemosťující, pás pro bezpečnou a trvalou izolaci staveb s možností celoročního zpracovávání. Odpovídá předpisu DIN 18 195-2, tabulka 10.
SK 3000 S VORANSTRICH SK COATING SPEZIALSCHLÄMME TURBOTEC 2K
SK 3000 S VORANSTRICHSK 3000 S VORANSTRICH je vodou ředitelný penetrační nátěr pro veškeré lehce vlhké nebo silně nasákavé podklady a  podklady s velkými póry pro zlepšení přilnavosti BITUMENOVÝCH SAMOLEPICÍCH PÁSŮ. SK COATINGK povlakování spodních staveb z betonu, omítky, vápenopískových cihel, pórobetonu, u konstrukcí jako je sklepní zdivo, podzemní garáže apod. Výrobek je zpracovatelný až do −15 °C. Izolace je okamžitě vodotěsná a odolává nárazovému dešti. SPEZIALSCHLÄMMESPEZIALSCHLÄMME představuje rychle tuhnoucí pojivo systému „AQUASTOPP“, kde se celoplošně nanáší jako první přípravná vrstva, čtvrtá uzavírací a pátá podkladní vrstva. TURBOTEC 2KFlexibilní hydroizolace s reaktivním zráním, určená k venkovním izolacím sklepního zdiva, soklů apod. Výrobek je bez obsahu bitumenu, rozpouštědel a odolává stárnutí i UV záření.
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru