» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » systémová řešení » SANACE » Systém sanace vlhkého zdiva - nepodsklepená stavba - vnější obvodové zdivo

Systém sanace vlhkého zdiva - nepodsklepená stavba - vnější obvodové zdivo

Dodatečné hydroizolační, vysušovací a stavební zásahy do konstrukcí přízemní části stavby i okolního horninového prostředí.

Chemická hydroizolační clona ve zdivu vytvořená ve zdivu metodou infúze, doplněná o sanační omítkový systém.

INTERIÉR

SANACE

Starou omítku je nezbytné odstranit do výšky 0,8 m nad hranicí vzlínající vlhkosti. Totéž platí i pro rozrušenou maltu ve vodorovných i svislých spárách do hloubky 20 mm. Bobtnavé a s vodou reagující látky, např. sádra nebo dřevo, se z podkladu odstraní.

INJEKTÁŽE

K injektáži zdiva proti kapilární vlhkosti se hodí nejlépe ve vodě rozpustný injektážní prostředek, například vodný roztok silikonátů ve formě zmrazovacích válcových patron VYSUŠ ZEĎ, nebo impregnační krém na bázi silanu VYSUŠ ZEĎ KRÉM.

Princip metody spočívá v tom, že do vlhké zdi se vodorovně vyvrtají otvory v rozteči 110 mm s hloubkou, která by měla končit 50 mm od opačného povrchu vrtané zdi. Na provádění vrtů se přednostně používají taková zařízení, která nevyvolávají otřesy. Průměr vrtání je 26 mm pro aplikaci VYSUŠ ZDI, alternativně 12 mm pro aplikaci VYSUŠ ZEĎ KRÉMU. Stavební prach se před injektováním z vrtů odstraní odsátím nebo vyfoukáním.

Do takto připravených otvorů se celkem 3× až 4× aplikují předem zmrazené (při teplotě min. –18 °C) válcové patrony produktu VYSUŠ ZEĎ, které po odtání jednoduše a rychle pronikají do pórů zdiva a maltových spár, kde vytvoří nepropustnou bariéru proti vzlínající vlhkosti. Měrnou spotřebu při aplikaci produktu VYSUŠ ZEĎ lze stanovit dle tabulky níže.

tloušťka stěny počet patron vkládaných současně do 1 otvoru počet aplikací celkový počet patron na 1 bm
45 cm 2 patrony 54 patron
45 cm 2 patrony 72 patron
60 cm 3 patrony 81 patron
60 cm 3 patrony 108 patron

Alternativa nestékavé konzistence, vhodná zejména do tenkovrstvých spár novodobých dutých keramických tvárnic, spočívá v aplikaci VYSUŠ ZEĎ KRÉMU, který lze nanášet přímo z kartuše nebo z vědra za pomoci APLIKAČNÍHO POSTŘIKOVAČE. Měrnou spotřebu při aplikaci produktu VYSUŠ ZEĎ KRÉM lze stanovit dle tabulky níže.

tloušťka stěny orientační spotřeba na 1 bm
15 cm 150 g
30 cm 300 g
45 cm 450 g
60 cm 600 g

VNITŘNÍ HYDROIZOLACE

Do úrovně injektáže je potřebné provést vnitřní svislé dodatečné izolace. Na plošné izolace stěn se především používá LEPENKA V KÝBLU, na plošné hydroizolace podlah se používá ZÁKLADOVÁ IZOLACE. Nejmenší tloušťky zaschlých vrstev lze stanovit dle tabulky níže.

namáhání vlhkostí tloušťka vrstvy počet vrstev
zemní vlhkost 2 mm 2
netlaková voda 3 mm 2–3
tlaková voda 4 mm 3

Pro nanesení rovnoměrné vrstvy hydroizolačních hmot se podklad musí vyrovnat. Nevyplněné spáry, prohlubně a hrubé nerovnosti se zaplní a vyrovnají maltou VODOTĚS. Izolace se nesmí provádět na ostré hrany konstrukcí. Vnější rohové hrany se osekají, vnitřní se koutově zaoblí VODOTĚSEM v poloměru min. 50 mm. Ve styku svislé stěny s podlahou a v místě horizontální izolace zdiva se provede drážka rozměrů 40 × 40 mm, ve styku svislé stěny a podlahy se pak provede zaoblení o poloměru min. 50 mm.

Hydroizolace se provádí formou vany, přesahy pro napojení jednotlivých izolačních materiálů musí být alespoň 200 mm. Z těchto důvodů se musí odstranit na stycích s izolovanou stěnou také existující povrchové úpravy podlah, aby bylo možné napojení svislé dodatečné izolace stěn na jejich vodorovné hydroizolace.

SANAČNÍ OMÍTKY

Poškozené zdicí prvky je třeba nahradit nebo zdivo reprofilovat sanační opravnou hmotou VODOTĚS. Pro zlepšení adheze omítky k podkladu se doporučuje podhoz HASSAN ŠPRIC, který se neprovádí celoplošně, avšak šachovnicově neboli síťovitě tak, aby stupeň pokrytí byl nejvýše 50 %. Podhoz by neměl překročit tloušťku 5 mm.

To nejpodstatnější, že finální povrch zůstane vizuálně suchý a bez poruch, zajistí prodyšné HASSAN JÁDRO, alternativně SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1. HASSAN JÁDRO je suchá maltová směs, jejíž předností je standardní složení suroviny, které garantuje výrobce HASOFT. SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1 je přísada pro výrobu sanační omítky z komponentů v dosahu stavby. Obě nabízené varianty se mohou nanášet buď jako jedno-, nebo vícevrstvé omítky, přitom je ale nutno dodržet celkovou tloušťku omítky minimálně 2 cm.

Jako poslední vrstva sanačního omítkového souvrství se používá HASSAN ŠTUK. Štuková vrstva se nanáší zásadně jako jednovrstvá, přičemž tloušťka vrstvy nesmí překročit 2 mm, jinak hrozí riziko vzniku smršťovacích trhlin.

Pro finální nátěry HASSANŮ je podstatné splnění podmínky malého difúzního odporu, pro ekvivalentní tloušťku vzduchu uvádí společnost HASOFT kritérium sd < 0,2 m.

EXTERIÉR

OCHRANA SOKLU PROTI ODSTŘIKUJÍCÍ VODĚ

Svislá hydroizolace zdí nad terénem se provede do výšky alespoň 300 mm. Tuto izolaci je možno vytvořit různým způsobem, např. použitím LEPENKY V KÝBLU v kombinaci se soklovou omítkou, nebo obkladem z KONSTRUKČNÍC­H DESEK.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNÍ MALTOVINY

KE STAŽENÍ


Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?