» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » SANACIE » Systém sanácie vlhkého muriva - nepodpivničená/podpivničená stavba - vnútorné nenosné/nosné murivo

Systém sanácie vlhkého muriva - nepodpivničená/podpivničená stavba - vnútorné nenosné/nosné murivo

Dodatočné hydroizolačné, vysušovacie a stavebné zásahy do konštrukcie spodnej aj prízemnej časti stavby.

Chemická hydroizolačná clona v murive vytvorená v murive metódou infúzie, doplnená o sanačný omietkový systém.

INTERIÉR

SANÁCIA
Starú omietku je nutné odstrániť do výšky 0,8 m nad hranicou vzlínajúcej vlhkosti. To isté platí aj pre rozrušenú maltu vo vodorovných aj zvislých škárach do hĺbky 20 mm. Napučiavacie a s vodou reagujúce látky, napr. sadra alebo drevo, sa z podkladu odstránia.

INJEKTÁŽE
K injektáži muriva proti kapilárnej vlhkosti sa hodí najlepšie vo vode rozpustný injektážny prostriedok, napríklad vodný roztok silikonátov vo forme zmrazovacích valcových nábojov STENUSUŠ, alebo impregnačný krém na báze silanu STENUSUŠ KRÉM.

Princíp metódy spočíva v tom, že do vlhkej steny sa vodorovne vyvŕtajú otvory v rozostupe 110 mm s hĺbkou, ktorá by mala končiť 50 mm od opačného povrchu vŕtanej steny. Na vykonávanie vrtov sa prednostne používajú také zariadenia, ktoré nevyvolávajú otrasy. Priemer vŕtania je 26 mm pre aplikáciu STENUSUŠA, alternatívne 12 mm pre aplikáciu STENUSUŠ KRÉMU. Stavebný prach sa pred injektovaním z vrtov odstráni odsatím alebo vyfúkaním.

Do takto pripravených otvorov sa celkom 3× až 4× aplikujú vopred zmrazené (pri teplote min. –18 °C) valcové náboje produktu STENUSUŠ, ktoré po roztopení jednoducho a rýchlo prenikajú do pórov muriva a maltových škár, kde vytvoria nepriepustnú bariéru proti vzlínajúcej vlhkosti. Mernú spotrebu pri aplikácii produktu STENUSUŠ je možné stanoviť podľa tabuľky nižšie.

hrúbka steny počet nábojov vkladaných súčasne do 1 otvoru počet aplikácií celkový počet nábojov na 1 bm
45 cm 2 náboje 54 nábojov
45 cm 2 náboje 72 nábojov
60 cm 3 náboje 81 nábojov
60 cm 3 náboje 108 nábojov

Alternatíva nestekavej konzistencie, vhodná predovšetkým do tenkovrstvových škár novodobých dutých keramických tvárnic spočíva v aplikácii STENUSUŠ KRÉMU, ktorý je možné nanášať priamo z kartuše alebo z vedra pomocou APLIKAČNÉHO POSTREKOVAČA. Mernú spotrebu pri aplikácii produktu STENUSUŠ KRÉM je možné stanoviť podľa tabuľky nižšie.

hrúbka steny orientačná spotreba na 1 bm
15 cm 150 g
30 cm 300 g
45 cm 450 g
60 cm 600 g

VNÚTORNÁ HYDROIZOLÁCIA

Do úrovne injektáže je potrebné vykonať vnútorné zvislé dodatočné izolácie. Na plošné izolácie stien sa používa predovšetkým LEPENKA VO VEDRE, na plošné hydroizolácie podláh sa používa ZÁKLADOVÁ IZOLÁCIA. Najmenšie hrúbky zaschnutých vrstiev je možné stanoviť podľa tabuľky nižšie.

namáhanie vlhkosti hrúbka vrstvy počet vrstiev
zemná vlhkosť 2 mm 2
netlaková voda 3 mm 2–3
tlaková voda 4 mm 3

Pre nanesenie rovnomernej vrstvy hydroizolačných hmôt sa podklad musí vyrovnať. Nevyplnené škáry, priehlbiny a hrubé nerovnosti sa zaplnia a vyrovnajú maltou VODOTES. Izolácia sa nesmie aplikovať na ostré hrany konštrukcií. Vonkajšie rohové hrany sa osekajú, vnútorné sa zaoblia VODOTESOM v polomere min. 50 mm. V styku zvislej steny s podlahou a v mieste horizontálnej izolácie muriva sa vyhĺbi drážka s rozmermi 40 × 40 mm, v styku zvislej steny a podlahy sa potom vykoná zaoblenie s polomerom min. 50 mm.

Hydroizolácia sa vykonáva formou vane, presahy pre napojenie jednotlivých izolačných materiálov musia byť aspoň 200 mm. Z týchto dôvodov sa musia odstrániť na stykoch s izolovanou stenou aj existujúce povrchové úpravy podláh, aby bolo možné napojenie zvislej dodatočnej izolácie stien na ich vodorovné hydroizolácie.

SANAČNÉ OMIETKY

Poškodené murované prvky je potrebné nahradiť alebo murivo reprofilovať sanačnou opravnou hmotou VODOTES.

Na zlepšenie adhézie omietky k podkladu sa doporučuje nástrek HASSAN ŠPRIC, ktorý sa nevykonáva celoplošne, ale šachovnicovo alebo sieťovito tak, aby stupeň pokrytia bol najviac 50 %. Nástrek by nemal prekročiť hrúbku 5 mm.

To najpodstatnejšie je, že finálny povrch zostane vizuálne suchý a bez porúch, zaistí priedušné HASSAN JADRO, alternatívne SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1. HASSAN JADRO je suchá maltová zmes, ktorej prednosťou je štandardné zloženie suroviny, ktoré garantuje výrobca HASOFT. SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 je prísada na výrobu sanačnej omietky z komponentov v dosahu stavby. Oba ponúkané varianty sa môžu nanášať buď ako jedno alebo viacvrstvové omietky, pritom je ale nutné dodržať celkovú hrúbku omietky minimálne 2 cm.

Ako posledná vrstva sanačného omietkového súvrstvia sa používa HASSAN ŠTUK. Štuková vrstva sa nanáša zásadne ako jednovrstvová, pričom hrúbka vrstvy nesmie prekročiť 2 mm, inak hrozí riziko vzniku zmršťovacích trhlín.

Pre finálne nátery HASSANOV je podstatné splnenie podmienky malého difúzneho odporu, pre ekvivalentnú hrúbku vzduchu uvádza spoločnosť HASOFT kritérium sd < 0,2 m.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNE MALTOVINY

ĎALŠÍ POMOCNÍCI

SÚBORY NA STIAHNUTIE


Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?